Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch – Nadzieja – Naród – Zwycięstwo

13 sierpnia 2018

Ideą wystawy jest próba połączenia w całość współczesnych sobie czasowo i ideowo dzieł malarstwa, rzeźby, tekstów literackich i muzyki. Dzieła wybrane na ekspozycję oraz powiązane z nimi teksty literackie i dzieła muzyczne będą koncentrowały się na charakteryzującym sztukę po 1800 r. wzajemnym dopełnianiu się realizmu, alegorii, symbolu, co było rezultatem przeplatania się dosłownej ilustracji faktu historycznego z elementem religijnym czy też wizją o charakterze mitologicznym lub fantastycznym. Wyznacznikiem będzie wizerunek Polonii – symbolu narodu, jego tożsamości między upadkiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów i próbami wybicia się Polaków na niepodległość w drodze powstań narodowych a tożsamością Polski niepodległej i niezawisłej lat 1918-1939 i po 1989 r. Temat wystawy odwołuje się do koncepcji sztuki narodowej, narzuca potrzebę nowego spojrzenia na problem dzieła sztuki w aspekcie historycznym, wyznaniowym i politycznymi.

Na wystawie zobaczymy m.in. dzieła: Józefa Aumillera, Tadeusza Breyera, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana, Rafała Malczewskiego, Szymona Mondzaina, Jana Raszki, Władysława Skoczylasa, Jana Styki, Wacława Szymanowskiego, Antoniego Tańskiego, Louisa Marcoussisa, Włodzimierz Tetmajera, Wojciecha Weissa, Józefa Czajkowskiego, Kaspra Pochwalskiego, Jerzego Dudy – Gracza.

Idea wystawy została zainspirowana także wielkimi utworami symfonicznymi Richarda Wagnera i Edwarda Elgara „Polonia”. W październiku odbędzie się w Wałbrzychu koncert przygotowany przez Filharmonię Sudecką. Mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic zapewniony zostanie bezpłatny dojazd. W tym czasie będzie można podziwiać drugą edycję wystawy w historycznych wnętrzach Zamku Książ. Kolejną atrakcją będzie spektakl teatralny przygotowany w pierwszej kolejności dla mieszkańców Karkonoszy, a następnie pokazany w Zamku Książ. Będzie to okolicznościowo wystawiane przedstawienie Jana Lechonia „Karmazynowy poemat”, którego jednym z bohaterów wierszy jest Jacek Malczewski.

Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Karkonoskim do 16.09 2018 r.

 

Niedziela w Muzeum

13 sierpnia 2018

Nowy patronat do wystawy Polonia

26 lipca 2018

Miło nam poinformować, że wystawa „Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch – Nadzieja – Naród – Zwycięstwo” została także objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 r.

Moja Polonia Czapeczka z Godłem Polski

19 lipca 2018

Regulamin Konkursu „POLONIA – KRZYŻÓWKA”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs odbędzie się w dniu 3.07.2018” W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zwiedza Muzeum w godzinach : 9:00 do 16.30 .
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odwiedzenie i obserwacja wystaw stałych i czasowych w Muzeum oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie krzyżówki, która jest nawiązaniem do czasowej wystawy POLONIA…Z
apisanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, ew. adres e-mail) na wręczonej przez pracownika Muzeum krzyżówce, znajdującej się w folderze POLONIA .
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść do Muzeum w dniach gdzie trwa wystawa POLONIA 3.07.2018 w godz. 9.00-16.30 i rozwiązać krzyżówkę.
2. Rozwiązaną krzyżówkę należy złożyć w wyznaczonym miejscu w recepcji Muzeum na parterze w godz. 9.00 – 16.30
3. Losowanie z nagrodami odbędzie się w holu Muzeum pod koniec wystawy 10.09.2018
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu telefonicznie lub poprzez e-maila.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Komisja oceni przede wszystkim:
a) poprawność odpowiedzi
2.W przypadku nieobecności podczas losowania Laureat zobowiązany jest do odpowiedzi na kontakt/wiadomość od Organizatora konkursu oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o przyznanej nagrodzie.
4. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie głównej Muzeum, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

UWAGA: Wypełniając blankiet uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wypełnienie zgłoszenia oznacza przyjęcie ww. warunków konkursu oraz  zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w Internecie i na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.

Spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum” 1.07.18, g. 11

26 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”, które poprowadzi Andrzej Holeczko – Kiehl, historyk sztuki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związany zawodowo z Muzeum Śląskim w Katowicach od 1992 roku, gdzie pełni funkcję starszego kustosza Działu Sztuki, obok kolekcji rzeźby, zajmuje się także problematyką sztuki na Śląsku (m.in. architekturą kościołów ewangelicko-augsburskich), sztuką polską (m.in. Gotyk, XIX-XX wiek – problemy relacji artystycznych z Monachium, Paryżem, Wiedniem). Kurator i współautor wielu wystaw monograficznych: m.in. Kazimierz Sichulski – Heinz Tobolla, Laurentius Ulrich English, Brandt – Malczewski – Siemiradzki. Polscy monachijczycy, Stanisław Popławski. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski w Katowicach.

Wizja Szkła – Edycja 6

25 czerwca 2018

Wizja Szkła – Edycja 6” to wystawa wpisująca się w coroczną promocję prac  z zakresu szkła artystycznego i użytkowego, studentów z Wydziału Ceramiki i Szkła  Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Na ekspozycji będzie można zobaczyć obiekty szklane 31 uczestników w tym 3 obcokrajowców i 2 doktorantów.

Wystawa czynna do 9.09.2018 r Galeria na Górze

K O M U N I K A T

7 czerwca 2018

K O M U N I K A T
Informujemy , że w dniach od 10 czerwca do 2 lipca 2018 roku sklepik muzealny będzie nieczynny z powodu inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej spowodowanej zmianami kadrowymi.

Za niedogodności przepraszamy

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

FOTORELACJE

Link do Fotorelacji
Fotorelacja z inscenizacji przygotowanej przez grupę rekonstrukcyjną ARADO “Obrazy Matejki”...

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera