Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Rada Muzeum kadencja 2019 – 2022

Przewodniczący Rady
dr Agnieszka Leśniak – Banasiak

Zastępca Przewodniczącego Rady
Igor Wójcik

Członkowie Rady
prof. Paweł Banaś
dr hab. Piotr Oszczanowski
dr Urszula Zajączkowska
Konrad Sikora
Agnieszka Dziedzic
Bogumiła Zbyszyńska

Posiedzenie Rady Muzeum w dniu 25.10.2019

POWRÓT