Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Rada Muzeum kadencja 2019 – 2022

Przewodniczący Rady
dr Agnieszka Leśniak – Banasiak

Zastępca Przewodniczącego Rady
Igor Wójcik

Członkowie Rady
prof. Paweł Banaś
dr hab. Piotr Oszczanowski
dr Urszula Zajączkowska
Konrad Sikora
Agnieszka Dziedzic
Bogumiła Zbyszyńska

Posiedzenie Rady Muzeum w dniu 25.10.2019

Rada Muzeum kadencja 2014 – 2018

Przewodniczący Rady
prof. Małgorzata Dajewska

Zastępca Przewodniczącego Rady
Grażyna Malczuk

Członkowie Rady:

prof. Agnieszka Zabłocka – Kos
prof. Paweł Banaś
dr hab. Piotr Oszczanowski
Mirosława Dzika
Mariola Szybalska – Taraszkiewicz
Urszula Zajączkowska
Bogumiła Zbyszyńska

Rada Muzeum kadencja 2009 – 2013

Przewodniczący Rady:

dr Piotr Oszczanowski

Zastępca Przewodniczącego:
Urszula Zajączkowska

Członkowie:
prof. Paweł Banaś
prof. Olgierd Czerner
prof. Małgorzata Dajewska
Hubert Papaj
Anna Pusoska
Henryk Waniek
Bogumiła Zbyszyńska

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

w dniach 26 – 27 września 2009

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

w dniach 12 – 13 listopada 2010

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

w dniu 9 grudnia 2011

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

w dniu 23 listopada 2012

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

w dniu 6 grudnia 2013

POWRÓT