AKTUALNOŚĆI


 

W dniu 22.01.2016 o godz 16.30 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w Galerii na Górze odbędzie się wernisaż „Kontrastowe spojrzenia”.

Jest to II edycja wystawy, która prezentować będzie grafiki studentów sekcji graficznej Uniwersytetu III Wieku i jest podsumowaniem dorobku prac, które powstawały podczas zajęć warsztatowych w Muzeum. Grafiki wykonane są w technice linorytu. Wystawa potrwa do 21.02.2016 roku. Serdecznie zapraszamy

 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Gabriela Zawiła zaprasza na otwarcie wystawy LOVE – 23.01.2016 - 21.02.2016

wernisaż wystawy – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – 22. 01.2016, godzina 17.00


Mustafa Ağatekin – Turcja; Elena Atrashkevich-Zlatkovic – Białoruś; Zaiga Baiža –Łotwa/Luksemburg; Maria Bang Espersen – Dania; Dagmara Bielecka – Polska; Latchezar Boyadjiev – Bułgaria/USA; Peter Bremers – Holandia; Małgorzata Dajewska – Polska; Montserrat Duran Muntadas – Hiszpania; Marek Firek – Polska; Giuliano Gaigher – Włochy; Martin Janecký – Czechy/USA; Wojciech Olech – Polska; Balázs Sipos – Węgry; Verena Schatz – Austria; Petr Stacho – Czechy; Emma Woffenden – Wielka Brytania

Kurator wystawy: Kazimierz Pawlak, współpraca: Anita Bialic
Autorami projektu Play with Glass – European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB, i prof. Kazimierz Pawlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt ten został włączony do aplikacji miasta Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Europejski Festiwal Szkła jest organizowany od 2012 roku, corocznie w październiku, przez Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław, Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski.
www.europeanglassfestival.com www.facebook.com/EuropeanGlassFestival

 

Zapraszamy, dzieci i młodzież do udziału warsztatach karnawałowych. W ramach warsztatów przewidziane jest zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tradycjami związanymi z zapustami oraz kolędowaniem. Zapewniamy materiały i miłą atmosferę. Mile widziane będą wcześniejsze zapisy.

Cena Biletu 6 zł
Zapisy Dział Oświatowy Muzeum Tel. 75 64 55 078, sekretariat 75 75 234 65 lub bezpośrednio w Muzeum Karkonoskim przy ul. Matejki 28.

 

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Jana Matejki 28, Jelenia Góra

24.12.2015 Muzeum nieczynne
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum czynne 09:00-17:00
27.12.2015 Muzeum czynne 09:00-17:00
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne 09:00-17:00

 

Zamek w Bolkowie ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków
24.12.2015 Muzeum czynne od 8.00 do 16.00
25.12.2015 Muzeum nieczynne 
26.12.2015 Muzeum nieczynne 
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

Dom Carla i Gerhart Hautmannów ul. 11 Listopada 23, Szklarska Poręba
24.12.2015 Muzeum nieczynne
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

Muzeum Historii i Militariów ul. Sudecka 83, Jelenia Góra
24.12.2015 Muzeum czynne 08.00 do 16.00
25.12.2015 Muzeum nieczynne
26.12.2015 Muzeum nieczynne 
01.01.2016 Muzeum nieczynne
06.01.2016 Muzeum czynne od 08.00 do 16.00

 

W dniu 28 listopada 2015 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się posiedzenie Jury XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Współorganizatorami konkursu od 2015 roku są, oprócz Muzeum Karkonoskiego, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W skład tegorocznego Jury wchodzą:
prof. Janusz Akermann – Dziekan Wydziału Grafiki, ASP w Gdańsku
prof. Jacek Szewczyk Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, ASP we Wrocławiu
dr. hab Krzysztof Szymanowicz – Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, UMCS w Lublinie, laureat XI Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka.

W najbliższą sobotę Jury oceni 163 prace nadesłane na konkurs przez 90 artystów. Dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz wyłoni laureatów konkursu. W konkursie uczestniczą artyści z Europy oraz odległej Kanady i Tajwanu, cieszy nas również, że w tym roku w konkursie biorą udział artyści z naszego regionu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie www.muzeumkarkonoskie.pl w przyszłym tygodniu.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku.

Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka jest wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Karkonoskie od 1977 roku. Ma na celu upamiętnienie postaci Józefa Gielniaka (1932-1972) - wybitnego polskiego grafika związanego z regionem jeleniogórskim oraz prezentację dokonań artystów tworzących w technikach druku wypukłego.

Gabriela Zawiła 
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO „Karkonosze zimową porą”

1. Organizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

2. Założenia programowe: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

3. Cele konkursu:

- pobudzenie wyobraźni plastycznej ,

- zmierzenie się z techniką wklęsłodruku – linorytu,

- umiejętność interpretacji, przetwarzanie widzianej rzeczywistości ,

- graficzne spostrzeganie świata z uwzględnieniem zasady kontrastu,

- podnoszenie wartości estetycznej

- poznanie regionu

4. Warunki uczestnictwa:

A). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w dowolnym formacie w technice graficznej najlepiej w linorycie ale uwzględniamy również inne techniki .

B). Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie):
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES I TEL. SZKOŁY/ZAMIESZKANIA
IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON OPIEKUNA
Konkurs graficzny – temat

C). Prace należy przesyłać pocztą na adres Muzeum lub dostarczyć osobiście. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

5.Organizacja konkursu:

A) Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego i na facebooku Muzeum, www.muzeumkarkonoskie.pl

B). Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych.

C). Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw.

6. Nagrody:

Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe, prace biorące udział w konkursie prezentowane będą na wystawie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Galeria na Górze

7. Kryteria oceny:

Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

- Indywidualność twórcza, tematyczna,

- Zgodność pracy z tematem przewodnim,

- Samodzielność wykonania prac,

- Pomysłowość

8. Termin:

termin nadsyłania prac do 10 luty 2016r.

- Ogłoszenie wyników: 15 luty 2016r.
- Informacje zostaną umieszczone na str Muzeum i na facebooku,
- Rozdanie nagród: 24 luty 2016r., podczas wernisażu prac konkursowych „XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka.”

9. Prace należy dostarczyć na adres: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

Informacje na temat konkursu udziela: Aneta Sikora Firszt, Natalia Kryszpin
Dział Oświatowy Muzeum, tel. 756455078
oświata@muzeumkarkonoskie.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wystawa niniejsza prezentuje prace trojga artystów – pracowników Muzeum Karkonoskiego:

Olgi Orlińskiej Szczyżowskiej, Wiktora Staszaka oraz Natalii Kryszpin.


Olga Orlińska Szczyżowska
Odkąd pamiętam malowałam po wszystkim co było w moim zasięgu. Tak robią wszystkie małe dzieci. Nikt nie przypuszczał, a nawet ja sama, że tak się rozwinę. Ukończyłam Liceum Rzemiosł Artystycznych oraz studium plastyczne Fundacji im J.F. Modrzewskiego w Warszawie. W międzyczasie uczęszczałam do Państwowego Ogniska Plastycznego w Warszawie. Mimo, że obecnie zawodowo nie zajmuję się sztuką to wiem, że ona będzie towarzyszyła mi zawsze, bo jest częścią mnie. Moją nieustającą inspiracją jest wielonarodowe dziedzictwo regionu Karkonoskiego. Zgłębiam jego historię i tajemnicę. Efekty moich poszukiwań przelewam na płótno. Gdy pierwszy raz przyjechałam w Karkonosze zauroczył mnie krajobraz spowity mgłą, którą często teraz można odnaleźć w moich pracach. Przy pracy nad obrazem najpierw chwytam światło, przelewam mgłę rozcieńczając olejem lnianym i terpentyną....

Jestem z Grupy Artystycznej Art oraz Stowarzyszenia Artystycznego Nowy Młyn.
Wystawy zbiorowe ze Stowarzyszeniem Nowy Młyn.
27.10.2011 Przegląd praz Stowarzyszenia "Nowy Młyn". Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmanów.
12.06.2012 "Impresje Jeleniogórskie", Galeria Małych Form, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska".
31.08.2012 Fundacja Forum Staniszów i Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna zapraszają do Centrum Sztuki w Staniszowie "Współcześni Artyści w Karkonoszach"
14.11.2014 Przegląd prac Stowarzyszenia Nowy Młyn, Artystyczna Galeria Izerska w Komarnie.
19.09.2015 "Czas i przestrzeń" Pałac Bukowiec

Wiktor Staszak
Jestem mieszkańcem Jeleniej Góry. Od 27 lat pracuje jako plastyk w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Twórczością plastyczną zajmuje się od ponad 30 lat.
Swoje prace prezentowałem na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Należę do grupy karkonoskich artystów Stowarzyszenie Nowy Młyn.
"Impresje Miedzianki" to zbiór prac, które stanowią efekt mojej częstej obecności w tym niezwykle urokliwym miejscu. Fascynuję się tym malowniczym wzgórzem od lat 80 tych XX wieku. Rejestrem wspomnień są szkice, rysunki wykonane pod wpływem chwili, doznań i przeżyć. 

Natalia Kryszpin
Tworzenie jest dla mnie przygodą, przywołaniem widzianej rzeczywistości. Udając się w podróż zagęszczonego świata linii, odcieni szarości, bieli, czerni. Nie staram się burzyć żadnych doktryn czy konwencji, które rodzą artystyczne rewolucje – tak modne w dzisiejszych czasach. Bliższe jest mi tradycyjne podejście w zakresie kompozycji czy teatru. Nawet technika jest bardzo klasyczna, głównie to papier i ołówek. To co sobie cenię to możliwość przetwarzania i odtwarzania klimatu, zapamiętanego widoku, momentu wyciszenia, poczucia spokoju i zarazem dominującej delikatności. Wszystkie te wyznaczniki niosą ze sobą ciszę, hipnotyzują ciszę.
Należę do Grupy Artystycznej "Galeria Twórców Galeria“ oraz Stowarzyszenia Artystycznego ”Nowy Młyn". 

Udział w ważniejszych wystawach indywidualnych i zbiorowych:
2007 - "Między światłem a cieniem", Galeria Twórców Galeria, 4 Róże dla Lucienne, Zielona Góra
2007 - "Miraż", Galeria Twórców Galeria, 4 Róże dla Lucienne, Zielona Góra
2007 - "Nikt nie postawi nam pomników – sami musimy to zrobić", Galeria Twórców Galeria", Radio Zachód, Zielona Góra
2007 - "Ścieżkami Marzeń i Snów", Galeria DODN, Jelenia Góra
2009 - “We mgle”, Osiedlowy Dom Kultury Zabobrze
2011 – Przegląd praz Stowarzyszenia "Nowy Młyn". Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmanów.
2011 - “Salon Jesienny”, BWA Gorzów Wielkopolski
2012 - "Impresje Jeleniogórskie" Książnica Karkonoska
2012 - "Obrazy za mgłą", Dom Harcerza, Zielona Góra
2012 - “Jubileusz 35 -lecia” BWA, Jelenia Góra

 

Jutro żegnamy wielkiego artystę i pedagoga – Ludwika Kiczurę. Dzięki swoim szklanym kreacjom na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziś wspominamy Jego dzieła z kolekcji im. Mieczysława Buczyńskiego.

Ludwik Kiczura (1934-2015) - polski artysta-plastyk zajmujący się szkłem artystycznym, profesor na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


W 1960 r. ukończył PWSSP we Wrocławiu w pracowni prof. Stanisława Dawskiego. W tym samym roku został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku dydaktycznym. W 1965 r. odbył staż w hucie szkła Venini w Murano. Uczestniczył w międzynarodowych warsztatach i sympozjach szklarskich. W roku 1992 był kuratorem artystycznym XIII Ogólnopolskich Plenerów Szklarskich w Stroniu Śląskim.

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Władysława Czyszczonia, artysty szkła i grafika, związanego z Jelenią Górą, wieloletniego nauczyciela Liceum Plastycznego w Cieplicach. Wspominamy wielkiego, skromnego człowieka poprzez stworzone przez Niego dzieła, znajdujące się w kolekcji im. Mieczysława Buczyńskiego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze…


Władysław Czyszczoń (ur. 2 kwietnia 1941 w Łętowni, zmarł 15 listopada 2015 w Jeleniej Górze) - artysta związany ze szkłem artystycznym, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła w PWSSP we Wrocławiu, członek Związku Artystów Plastyków. Współpracował
z różnymi hutami w Polsce, głownie z hutą Julia w Piechowicach oraz w Stroniu Śląskim, Radomsku i Tarnowie. Od 1967 r. pracował jako nauczyciel w Liceum Plastycznym w Cieplicach (jako nauczyciel rysunku szklarskiego, a później rysunku, malarstwa i projektowania). W 2012 roku odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis - nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze trwa wystawa zatytułowana „Tradycja w przestrzeni czasu. 70-lecie Wielkiej Wędrówki”. Ekspozycja skłania do refleksji o trwałości dziedzictwa tradycji, które kultywowane są w naszych rodzinach do dziś. Przypominają o utraconych ojcowiznach- kresowych, bukowińskich, bośniackich….

Dopełnieniem wystawy będzie konferencja naukowa pt. „Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana”. Odbędzie się ona 17 listopada, w godzinach od 9.30 do 15.15. Wezmą w niej udział znawcy tematu, między innymi antropolodzy kultury i folkloryści z ośrodków naukowych Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Zielonej Góry i Jeleniej Góry. Przedmiotem dyskusji będzie odniesienie do przestrzeni kulturowych – dawnych i obecnej oraz ich wzajemnego przenikania.


 

 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przedstawia najnowszą ofertę warsztatów świątecznych. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.


 

 

 

Ekspozycja „Tradycja w Przestrzeni Czasu. 70 lecie Wielkiej Wędrówki” jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycja oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, stanowi próbę ukazania trwałości wartości kultury tradycyjnej przeniesionej na zachodnie ziemie Polski po 1945 roku przez osiedleńców z regionów II Rzeczypospolitej oraz polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny. Kilka milionów Polaków przeniosło na nowe ziemie, oprócz skromnego bagażu przedmiotów materialnych bogactwo tradycji z miejsc pochodzenia. Są one kultywowane do dziś w kręgu społeczności lokalnych jako wyraz przywiązania do przekazu pokoleń. 
Podczas trwania ekspozycji prezentowany będzie materiał filmowy: z opowieściami o realiach opuszczonych ojczyzn, relacjami o kontekście osiedleń w nowej ojczyźnie, prezentacją przedmiotów zachowanych z czasów przesiedleń kumulujących pamięć zbiorową oraz wykonaniami tradycyjnej muzyki i pieśni. 
Ponadto wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa (17.11.15.) pt. "Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana" z udziałem antropologów kultury i folklorystów poświęcona problemowi trwałości tradycji w procesie adaptacji do nowych warunków zaistniałych w wyniku powojennych zasiedleń Dolnego Śląska, wydawnictwo pokonferencyjne oraz warsztaty rękodzieła ludowego i wykłady(23.10 – 20.11).

 

Terminy warsztatów które będą:
23 -października (piątek) – warsztat rękodzielniczy – stolarski – budujemy karmniki dla sikorek – Stowarzyszenie Koło Chłopa prowadzący Szczepan Chmielowiec, Marek Sadowski
25 –października (niedziela) – wykład [Henryk Dumin -„…”. I kuratorskie oprowadzenie po wystawie
8 listopada – w ramach cyklu Niedziela w Muzeum – wykład Ignacy Dumin na temat „Pamięć przedmiotów”
13 listopada – warsztat rękodzielniczy dla dzieci – robimy ozdoby choinkowe ze słomek i bibułek oraz kwiaty z bibuły kolorowej – prowadząca artystka ludowa Maria Kida z Mściszowa gm. Lubań.
17 listopada Konferencja naukowa pod tytułem „Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana” z udziałem antropologów kultury, folklorystów, której tematem będzie problem trwałości tradycji w procesie adaptacji do nowych warunków jakie zaistniały w wyniku powojennych zasiedleń Dolnego Śląska.
20 listopada warsztat rękodzielniczy – zdobimy pierniki – prowadzący Magdalena Topolanek, twórczyni ludowa z Barda Śląskiego

 

 

Warsztaty odbywać się będą w godz: 12.00- 14.00. W następujących terminach:

WYCINANKI – FIRANKI 7.10.2015
Tworzymy papierowe firanki z papieru w nawiązaniu o wystawę etnograficzną.
MINI WARSZTAT TKACKI 14.10.2015
Naucz się tkać i stwórz z kolorowych włóczek oryginalną podkładkę. Nawiązanie do wystawy etnograficznej.
SZKLANA MATRIOSZKA 21.10.2015
Poznaj sztukę recyklingu i wykonaj szklaną matrioszkę ze zużytej żarówki. Nawiązanie do wystawy szkła.
REGIONALNY PODKOSZULEK
Pomaluj swoją podkoszulkę w regionalny wzór. Poznaj nasz region i jego historię.
Wymagany własny, podkoszulek, biały, bawełniany.

Materiały zapewniamy na miejscu i miłą atmosferę.

 

Zapraszamy w piątek 02.10.2015 o godzinie 12.00 na otwarcie wystawy Nasze XX Lecie – Transformacje.

Niniejsza wystawa jest organizowana z okazji XX - lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Oddziale Jeleniogórskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Prace plastyczne wykonane przez uczestników w ramach zajęć rehabilitacyjnych będą prezentowane w Galerii na Górze Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze od 2.10.2015 roku do 15.11.2015 roku. Serdecznie zapraszamy.

 

Szanowni Państwo, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ma zaszczyt przedstawić ofertę zajęć warsztatowo – edukacyjnych na rok 2015/2016.
Warsztaty kierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną przez nas oferta i zapraszamy do uczestnictwa.


 

Na zamku w Bolkowie rozpoczęła się realizacja III etapu remontu - zadania pod nazwą „Bolków- Zamek Bolków – XIII-XVI w.; III etap prac zabezpieczająco konstrukcyjnych na Zamku Bolków”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Bolków. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 770 zł.

Zakres remontu:

1. Remont zewnętrznego muru obwodowego zamku od bramy wjazdowej do Domu Niewiast obejmujący

- wykonanie podbudowy podstawy muru

- naprawa lica ścian zewnętrznych

- wypełnienie ubytków zagrażających statyce budowli

- przemurowanie i zabezpieczenie korony murów

2. Remont Bramy Górnej Zamku w trakcie którego zostanie wykonane

-wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji

- wykonanie nad bramą płyty żelbetowej z izolacją przeciwwilgociową.

Do tej pory ze środków MKiDN, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Bolków sfinansowano następujące zadania:

W 2009 roku - I etap prac zabezpieczająco konstrukcyjnych Zamku Bolków na kwotę 646652 zł

W 2010 - montaż systemów zabezpieczeń SSWiN, SAP oraz I etap CCTV. Całkowity koszt zadania wyniósł 195544 zł

W 2011 – przeprowadzono II etap prac zabezpieczająco- konstrukcyjnych Zamku Bolków na kwotę 410714 zł

 

Zbiory malarstwa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o tematyce pejzażu karkonoskiego liczą około 190 prac pejzażystów śląskich. Jest wśród nich m.in. kilka wysoko cenionych, często eksponowanych i publikowanych dzieł z XIX i 1 poł. XX w. takich znanych artystów jak m.in.: Adalbert Woelfl (1823-1896), Quido Manes (1828-1880), Adolf Dressler (1833-1881), Wilhelm Krauss (1830-1896), Paul Linke (1844-1917), C.E. Morgenstern (1847-1928), Gertrud Staats (1859-1938), Paul Weimann (1867-1945), Franz v. Jackowski (1885-1974). Kolekcję staramy się powiększać i uzupełniać o dzieła artystów dotąd nie reprezentowanych, a w wypadku pejzażystów już reprezentowanych, o dzieła przedstawiające nie tylko pejzaż, ale też portrety, czy martwe natury.

Teraz nadarzyła się okazja, aby poszerzyć zbiory o kolejnych 21 obrazów. Środki na ten zakup otrzymaliśmy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozyskaliśmy w ramach projektu. Jest to prezentacja 21 dzieł, pochodzących z kolekcji Pana Henryka Szymczaka, jeleniogórskiego kolekcjonera sztuki (1938-2003), a wcześniej dyrektora naszego muzeum. Poszczególne dzieła właściciel nabywał zarówno od osób prywatnych jak i w antykwariatach, na aukcjach dzieł sztuki. Kolekcja Henryka Szymczaka jest znana w środowisku dolnośląskich kolekcjonerów oraz muzealników. Pierwotnie liczyła około 80 skatalogowanych dzieł pejzażystów śląskich ponad 50 autorów. W 2007 roku Muzeum nasze zakupiło do zbiorów 35 prac. Zakup dalszych 21 obrazów umożliwił scalenie kolekcji, zapobiegł jej rozproszeniu, zwłaszcza, że na rynku antykwarycznym obrazy pejzażystów śląskich występują niezwykle rzadko.

Pisząc wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie zakupu, przekonywaliśmy, że zakup ten umożliwi udostępnienie kolekcji szerokiemu gronu odbiorców na wystawie oraz w publikacjach naukowych i popularno-naukowych dotyczących naszego regionu.

 

Dzieła te są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach w 1 poł. XX w., stanowią dziedzictwo kulturowe, które nie powinno ulec rozproszeniu. Wśród obrazów, które zakupiliśmy są dzieła znanych malarzy śląskich jak: Franz von Jackowski (1885-1974), Hans E. Oberländer (1885-1945), Artur Wasner (1887-1939), Friedricha Iwana (1889-1967) Willi Oltmanns (1905-1979) Hermann van Rietschoten (1883-1962).

 

Zapraszamy do galerii:

 • 1.Paul Baltin (?), Śnieżka, 1933, olej, płyta 1.Paul Baltin (?), Śnieżka, 1933, olej, płyta
 • 2.Hugo Dittrich (1880- 1943), Śnieżne Kotły, 1 poł. XX w., olej, płyta 2.Hugo Dittrich (1880- 1943), Śnieżne Kotły, 1 poł. XX w., olej, płyta
 • 3.Emil Frohnert (1884-1959), Ośnieżona góra, 1 poł. XX w., olej, sklejka 3.Emil Frohnert (1884-1959), Ośnieżona góra, 1 poł. XX w., olej, sklejka
 • 4.Friedrich Iwan (1889-1967), Wielki Staw, l. 30 XX w., akwarela 4.Friedrich Iwan (1889-1967), Wielki Staw, l. 30 XX w., akwarela
 • 5.Franz von Jackowski (1885-1974), Samotnia, l. 30. XX w., olej, płótno 5.Franz von Jackowski (1885-1974), Samotnia, l. 30. XX w., olej, płótno
 • 6.Franz von Jackowski (1885-1974), Tulipany, l. 30. XX w., olej, płyta 6.Franz von Jackowski (1885-1974), Tulipany, l. 30. XX w., olej, płyta
 • 7.Erwin Merz (1904-1972), Pejzaż górski, 1941, olej, płyta 7.Erwin Merz (1904-1972), Pejzaż górski, 1941, olej, płyta
 • 8.Georg Nerlich (1892-1982), Las,1940, olej, płótno 8.Georg Nerlich (1892-1982), Las,1940, olej, płótno
 • 9.Gerhard Neumann (1907-2004), Śnieżne Kotły, poł. XX w., olej, płótno 9.Gerhard Neumann (1907-2004), Śnieżne Kotły, poł. XX w., olej, płótno
 • 10.Hans Oberländer (1885-1945), Wieś wieczorem, 1932, olej, sklejka 10.Hans Oberländer (1885-1945), Wieś wieczorem, 1932, olej, sklejka
 • 11.Willi Oltmans (1905-1979), Kwitnący kaktus, l. 30 XX w., akwarela 11.Willi Oltmans (1905-1979), Kwitnący kaktus, l. 30 XX w., akwarela
 • 12.Rietschoten Herman van (1883-1962), Martwa natura, 1933, olej, płótno 12.Rietschoten Herman van (1883-1962), Martwa natura, 1933, olej, płótno
 • 13.Walter Schölei (1891-1956?), Góry,l. 20 -30. XX w., olej, płótno 13.Walter Schölei (1891-1956?), Góry,l. 20 -30. XX w., olej, płótno
 • 14.Herman Schmiechen (1855-1925), Chaty w Śniegu, l. 80. XIX w., olej, tektura 14.Herman Schmiechen (1855-1925), Chaty w Śniegu, l. 80. XIX w., olej, tektura
 • 15.Dora Scholtz (1883-?), Śnieżne Kotły, l. 20 – 30. XX w., olej, płótno 15.Dora Scholtz (1883-?), Śnieżne Kotły, l. 20 – 30. XX w., olej, płótno
 • 16.Georg Trautmann (1865-1935), Karkonosze latem,l. 90. XIX w., olej, tektura 16.Georg Trautmann (1865-1935), Karkonosze latem,l. 90. XIX w., olej, tektura
 • 17.Franz Josef Wagner (1886-?), Karkonosze, l. 20. XX w., olej, płótno 17.Franz Josef Wagner (1886-?), Karkonosze, l. 20. XX w., olej, płótno
 • 18.Artur Wasner (1887-1939), Pejzaż z chatą i ulami, l. 30. XX w., olej, płótno 18.Artur Wasner (1887-1939), Pejzaż z chatą i ulami, l. 30. XX w., olej, płótno
 • 19.Paul Weimann (1867-1945), Karkonosze, ok. 1940, olej, płyta 19.Paul Weimann (1867-1945), Karkonosze, ok. 1940, olej, płyta
 • 20.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, 1943, olej, płótno 20.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, 1943, olej, płótno
 • 21.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, ok. 1940, olej, płótno 21.Paul Weimann (1867-1945), Śnieżka zimą, ok. 1940, olej, płótno
 • Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   


  POLECAMY


  DOTACJE


   

   

   

  ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

  Ilość odwiedzin: 143179