Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

Muzeum Dostępne!

14 lipca 2020

Milo nam poinformować, że pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz oddziałów terenowych, otrzymali certyfikaty szkolenia „Otwarta kultura. Udostępnianie kultury osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu”, organizowanego przez fundację Katarynka.
Jesteśmy Dostępni i Otwarci, dla Wszystkich!
Serdecznie Zapraszamy!

Sobota z….Dyrektorem

10 lipca 2020

Dzisiaj otwieramy wystawę, na którą Państwo czekaliście z niecierpliwością, czyli – „Zauroczeni Karkonoszami. Malarstwo pejzażowe do 1945 roku”.
Z uwagi na stan epidemiczny ilość osób na wernisażu była ograniczona.
Natomiast wszystkich, którzy nie zdążyli się zapisać na wernisaż uspokajamy. Nie zapomnieliśmy o Państwu!
Serdecznie zapraszamy już w sobotę (11.07.) o godzinie 12:00, dyrektor Przemysław Wiater, autor najnowszej książki „Zauroczeni Karkonoszami”, opowie i oprowadzi Państwa po fascynującej wystawie malarstwa pejzażowego.
Na sobotnie spotkanie obowiązuje bilet wstępu do Muzeum wg cennika.

Lekcje Muzealne 2020r.

9 lipca 2020

Lekcje Muzealne organizowane są dla grup od 5 do 30 osób. Koszt lekcji – 6zł/os.Rezerwacje prosimy kierować na adres: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl

Sztuka:
1. Kościół Łaski w Jeleniej Górze.
Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu Kościołów Łaski na Śląsku. Szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która ostatecznie powstała.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek
2. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich.
Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX, w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy przedstawili na rycinach ponad tysiąc rozmaitych widoków. Ryciny te były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
3. Malarstwo karkonoskie.
Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór, jak i malownicze krajobrazy pojawiające się w licznych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,), poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta, Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, Dresslera oraz jego uczniów, jak i artystów skupionych w „Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza”. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
4. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość.
Uczestnicy lekcji poznają życiorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.
Zajęcia prowadzi: Anna Szczodrak
5. Józef Gielniak (1932 – 1972). Życie i twórczość mistrza linorytu.
Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek.
6. Złoty wiek Jeleniej Góry.
Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych, a także zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w sali oświatowej.
Zajęcia prowadzi: Helena Skwarek

Etnologia:
1. Historia dolnośląskiego stroju ludowego (2 poł. XVIII – pocz. XX w.).
W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru, co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach, prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej obejrzeć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. Czas wykładu 1,5 godziny.
2. Zapomniane rzemiosła.
W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła wiejskie: tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła (szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle (jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.)Można wybrać 1 lub 2 rzemiosła, albo grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji (45 min). Istnieje także możliwość wyboru wszystkich wymienionych, na dłuższym wykładzie (2 x 45 min).
3. Historia budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich.
Na tle historii regionu przedstawiony zostanie rozwój osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami ukazana będzie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Czas wykładu 1,5 godziny.
4. Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją polskiej Wielkanocy.
W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm oraz pisania jaj. Czas wykładu 1,5 godziny.
5. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku.
W prezentacji multimedialnej zaprezentowana została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej? Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały? Czas wykładu 1,5 godziny.
Zajęcia prowadzi: Katarzyna Szafrańska.

Szkło:
1. Techniki zdobienia szkła na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem twórczym dekoratorów szkła oraz projektami i wzornikami karkonoskich mistrzów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną
2. Szklana pamiątka z Karkonoszy – rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle szklarskim.
W ramach lekcji poznamy historię naczyń o charakterze pamiątkowym, w oparciu o dekoracje malarskie znanych uzdrowisk śląskich. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
3. Projektanci i artyści polskiego designu na przykładzie galerii szkła współczesnego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Wykład przybliży sylwetki polskich artystów szkła m.in. Ludwika Kiczury, Henryka Albina Tomaszewskiego, Zbigniewa Horbowego czy Władysława Czyszczonia – których nazwiska na zawsze wpisały się do polskiej historii sztuki. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzą: Edyta Patro oraz Dominika Pawłowska

Historia:
1. Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie – opowieść o jeleniogórskim rynku.
2. Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca- litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego.
3. Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w.
4. Świat dawnej fotografii- fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego

Zajęcia prowadzi: Robert Rzeszowski.

Archeologia:
1. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich.
Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec.
2. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych.
Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto).
3. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach.
Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu.
4. Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim.
Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki), na podstawie wyników badań archeologicznych.
5. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.
Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.
Zajęcia prowadzi: Tomasz Miszczyk.

Puchar z KUL na wystawie stałej.

8 lipca 2020

Poza naszymi zbiorami na wystawie stałej Szkła Artystycznego możecie Państwo jeszcze podziwiać puchar z herbem hrabiów Schaffgotschów, który został wypożyczony w 2019r. z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Unikatowy puchar pochodzi z końca XIX z huty hrabiego Schaffgotscha – Josephine w Szklarskiej Porębie. Wykonany jest ze szkła bezbarwnego i dmuchanego w formie, przy pomocy szlifu i rytu; na jego powierzchni wykonano misterny i bardzo precyzyjny herb rodu.

Castle Party przeniesiony…

3 lipca 2020

Czasami musimy przekazać Panstwu niestety także niedobre wieści…
Pomimo wszelkich dołożonych starań i długiego oczekiwania na zmianę sytuacji – tegoroczna edycja festiwalu Castle Party 2020 Dark independent Festival na Zamku Bolków, z powodu epidemii wirusa COVID-19, została przeniesiona na 2021 rok.
Planowany termin imprezy to 9 – 11 lipca 2021 roku.
Nie martwcie się jednak, w przyszłym roku będzie podwójna moc festiwalu, obiecujemy!

Jubileusz w Muzeum (7.07.2020. godz. 12:00)

1 lipca 2020

7 lipca 2000 roku, Pan Bolesław Osipik wyruszył zabytkowym rowerem Opel-NSU przez Euroregion Nysa, przemierzając trasy dla cyklistów w Polsce, Czechach i Niemczech.
Zabytkowy rower jest częścią wystawy stałej w Muzeum.
W związku z 20 rocznicą przejazdu naszym muzealnym rowerem trasami Euroregionu Nysa – najbliższe spotkanie z Wami, w ramach cyklu „Sobota z Kustoszem” odbędzie się nie w sobotę, a w we wtorek (7 lipca) o godzinie 12:00.
Prowadzącym spotkanie tym razem nie będzie kustosz danego Działu, a bohater wspomnianej podróży – Pan Bolesław Osipik.
Serdecznie zapraszamy!

Oferta Sklepiku

29 czerwca 2020

Pytacie nas Państwo często o pozycje książkowe dostępne w naszym sklepiku i możliwość zamówienia drogą pocztową. Prezentujemy zatem spis obecnie dostępnych wydawnictw.
Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki (zależny od wagi paczki).
Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać poprzez kontakt e-mail: sklep@muzeumkarkonoskie.pl.
Z uwagi na okres urlopowy – odpowiedź oraz wysyłka może się nieznacznie wydłużyć.

Zauroczeni Karkonoszami

25 czerwca 2020

Zauroczeni Karkonoszami: Malarstwo pejzażowe do 1945 roku.
Malarstwo pejzażowe ma długą historię, ale przez wieki nie mogło równać się z przedstawieniami historycznymi. Rzadko pejzaż występował samodzielnie, jednak w momencie kiedy dokonała się nobilitacja pejzażu, nastąpił gwałtowny rozwój tego gatunku malarstwa. Krajobraz karkonoski zachwycał i inspirował licznie działających w regionie artystów. Zaczęły powstawać dzieła ilustrujące otaczający nas krajobraz. Początkowo były to prace, w których autorzy nieco jeszcze dodawali.
Obecnie zbiory malarstwa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o tematyce pejzażu liczą około 200 prac, głównie są to obrazy pejzażystów śląskich. Jest wśród nich m.in. kilka wysoko cenionych, często eksponowanych i publikowanych dzieł z XIX i 1 poł. XX w. takich znanych artystów jak m.in.: Quido Manes (1828-1880), Adolf Dressler (1833-1881), Wilhelm Krauss (1830-1896), Paul Linke (1844-1917), Carl Ernst Morgenstern (1847-1928), Gertrud Staats (1859-1938), Paul Weimann (1867-1945), Franz von Jackowski (1885-1974), Hans E. Oberländer (1885-1945), Artur Wasner (1887-1939), Friedricha Iwana (1889-1967). Bogato są reprezentowane w kolekcji obrazy artystów skupionych w Stowarzyszeniu Artystów św. Łukasza w Szklarskiej Porębie. Założyła je z inicjatywy Hansa Fechnera w 1922 r. grupa malarzy: Paul Aust, (1866 – 1934), Franciszek Jackowski (1885 – 1974), Alfred Nickisch (1872 – 1948), Georg Heinrich Wichmann (1876 – 1944).
Dzieła te są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach, stanowią dziedzictwo kulturowe.
Zrealizowaliśmy kilka projektów ministerialnych, dzięki którym bardzo wzbogaciliśmy zbiory o wiele dzieł malarskich i możemy Państwu zaprezentować ciekawy przekrój twórczości artystów działających w naszym regionie.
W związku z sytuacją epidemiczną – ilość osób podczas wernisażu jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na adres: info@muzeumkarkonoskie.pl.
Podczas zwiedzania Muzeum obowiązuje nadal nakaz zakrywania ust i nosa

Sobota z Kustoszem

24 czerwca 2020

„Sobota z Kustoszem” wakacyjnie.
Z uwagi na okres wakacji, nasz cykl „Sobota z Kustoszem” odbywał się będzie co 2 tygodnie, oto wakacyjne terminy spotkań:
4.07
18.07
1.08
15.08
29.08
Godzina 12:00 – Zapraszamy!

Przyjaciele Dzieci

22 czerwca 2020

W holu głównym Muzeum dostępna jest wystawa „Przyjaciele dzieci”, która prezentuje eksponaty z Muzeum Miejskiego Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. Są to głównie obiekty z XX wieku, oraz kilka datowanych na wiek XIX.
Wśród zabawek znaleźć można rzeczy przeznaczone dla dziewczynek jak i dla chłopców. Liczne lalki wykonane z porcelany, biskwitu, drewna i masy celuloidowej. Na szczególną uwagę zasługują dwie najstarsze, wykonane przez firmy Heubach oraz Simon&Halbig pod koniec XIX wieku. Posiadają peruki wykonane z naturalnych włosów.
Podobnie jak dziś, także kiedyś zabawa w dom była powszechna, co pokazuje wiele prezentowanych zabawek: meble-grzyby z lat 40. XX wieku, kuchnia z lat 60. (wykonana przez Tadeusza Kiełczewskiego), szafka ze zmywakiem, a nawet cała stajnia z lat 50. (także autorstwa T. Kiełczewskiego).
Wśród zabawek kierowanych do chłopców znaleźć możemy wóz strażacki z lat 60. XX wieku (firmy Palart z Wrocławia), maszynę parową, samochód wyścigowy oraz tor wyścigowy z tunelem z lat 60., po którym można jeździć małym samochodzikami. Znaleźć można także bardziej praktyczne przedmioty: skarbonkę-drwala z lat 60. oraz ostrzałkę do ołówków pod postacią pilarza stojącego przy maszynie.
Na wystawie znalazły się też zabawki dla najmłodszych: miś -przytulanka z lat 40. XX wieku oraz miś na kółkach z lat 50. (firma Steiff), a także klocki z obrazkami z początku XX wieku i karuzela z łódkami pochodząca z lat 70.
Wyjątkowo ciekawy jest krasnal na drążku z I połowy XX wieku. Zabawka wykorzystuje grawitację, tak by przemieszczający się po prętach krasnal kręcił się na drążku bardzo długo, wytracając jak najmniej energii.
W dalszej części wystawy obok zbiorów z Muzeum w Karpaczu zaprezentowane zostały obiekty z kolekcji prywatnej: lalki Barbie oraz prawie 200 ceramicznych zabawek sprzed II wojny światowej.
Wystawa spodoba się z pewnością nie tylko najmłodszym!
Wystawa czynna do 30 sierpnia 2020 roku.

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera