Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Oferta Pracy – Muzeum Karkonoskie


21 czerwca 2023

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Dozorca
Miejsce pracy:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze


Zakres obowiązków
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
• Sprawowanie opieki nad obiektami i mieniem znajdującym się na terenie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Identyfikacja niebezpieczeństwa i reakcja w przypadku potencjalnych zagrożeń dla dobra budynków, mienia lub przebywających na jego terenie
• Wydawanie kluczy od pomieszczeń muzealnych uprawnionym pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem i zdawaniem kluczy
• Obserwacja obrazu z kamer (monitory)
• Obserwacja pracy systemów sygnalizacji włamania i pożaru
• Prace porządkowe na terenie posesji muzeum i we wnętrzu budynku (zamiatanie, odśnieżanie, utrzymanie trawników – strzyżenie, grabienie liści, itp.).

Nasze wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. zawodowe
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Co oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służą-ce do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 03.07.2023. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

POWRÓT