Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:Specjalista ds. administracyjno-biurowych


31 lipca 2023

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Miejsce pracy:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań na w/w. stanowisku będzie należało:

 1. Udział w przygotowywaniu, realizacji, rozliczaniu oraz sporządzaniu sprawozdań projektów dotyczących dofinansowania zewnętrznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
 2. Udział w uzgadnianiu i przestrzeganiu terminów umów związanych z administrowaniem obiektami  (dzierżawy,  dostawy mediów i innych usług).
 3. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z inwentaryzacjami technicznymi  budynków muzeum.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu służbowego (karty drogowe, rozliczenia).
 5. Sporządzanie harmonogramów pracy pracowników działu administracji.
 6. Sporządzanie i wywieszanie w dostępnym miejscu wywieszki inwentarzowej w każdym pomieszczeniu danego pola spisowego.
 7. Udział w pracach   komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej majątku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i oddziałów za wyjątkiem zbiorów muzealnych.
 8. Pomoc w realizacji ankiet, statystyk i sprawozdawczości obejmującej sprawy administracyjne Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
 9. Współpraca z kierownikami działów przy organizacji wystaw i imprez muzealnych.
 10. Zaopatrywanie pracowników w artykuły biurowe, środki czystości i inne.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia,
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV*  zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym:  kadry@muzeumkarkonoskie.pl

Termin składania aplikacji:  21.08.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

POWRÓT