Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Lekcje Muzealne – szkło, sztuka, etnologia, historia, archeologia 2021/22.


3 września 2021

INFORMACJE OGÓLNE
Proponujemy Państwu lekcje muzealne, poświęcone różnym dziedzinom kultury i sztuki. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją zdobywania wiedzy i samodzielnymi poszukiwaniami ciekawych informacji. Lekcje dla szkół, wpisując się w podstawy programowe i doskonale uzupełniają program nauczania
INFORMACJE PODSTAWOWE
• Z uwagi na sytuację epidemiczną – liczba osób w grupie jest ograniczona.
• Cena lekcji muzealnych: 10 zł/os. (w tym bilet wstępu do muzeum). Opiekunowie grupy – wstęp bezpłatny.
• Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
• Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku.
• Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi. Prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.
REZERWACJA ZAJĘĆ
• telefonicznie: 75 645 50 89
• mailowo: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl, info@muzeumkarkonoskie.pl,
• prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna

Szkło:

1. Techniki zdobienia szkła na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem twórczym dekoratorów szkła oraz projektami i wzornikami karkonoskich mistrzów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
2. Szklana pamiątka z Karkonoszy – rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle szklarskim.
W ramach lekcji poznamy historię naczyń o charakterze pamiątkowym w oparciu o dekoracje malarskie znanych uzdrowisk śląskich. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
3. Projektanci i artyści polskiego designu na przykładzie galerii szkła współczesnego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Wykład przybliży sylwetki polskich artystów szkła m. in.: Ludwika Kiczury, Henryka Albina Tomaszewskiego, Zbigniewa Horbowego czy Władysława Czyszczonia, których nazwiska na zawsze wpisały się do polskiej historii sztuki. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi Edyta Patro

Sztuka:

1. Kościół Łaski w Jeleniej Górze.
Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu kościołów Łaski na Śląsku, szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która powstała.
Zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
2. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich.
Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawili na rycinach, które były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
3. Malarstwo karkonoskie.
Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór jak i malownicze krajobrazy pojawiającej się w różnych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,) poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta, Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, wreszcie Dresslera, jego uczniów i wreszcie artystów skupionych w Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.
Zajęcia prowadzi Anna Szczodrak
4. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość.
Uczestnicy lekcji poznają życiorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.
Zajęcia prowadzi Helena Skwarek
5. Józef Gielniak (1932 – 1972) – życie i twórczość mistrza linorytu.
Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lat związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami ,m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.
Zajęcia prowadzi Helena Skwarek
6. Złoty wiek Jeleniej Góry.
Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych oraz zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w sali oświatowej.
Zajęcia prowadzi Helena Skwarek

Etnologia:

1. Zapomniane rzemiosła
W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła  wiejskie: tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła (szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle (jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.)
Można wybrać 1czy 2 rzemiosła lub grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji (45 min) lub wszystkie wymienione na dłuższym wykładzie (2 x 45 min). Zajęcia przeznaczone dla słuchaczy ze szkół podstawowych (kl. VI- VIII) lub szkół średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.
2. Historia budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich.
Na tle historii regionu przedstawienie rozwoju osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami przedstawiona zostanie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich, studentów i przewodników regionalnych oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.
3. Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją polskiej Wielkanocy. 
W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm i pisania jaj. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.
4. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku. W prezentacji multimedialnej zaprezentowane została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej. Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Szafrańska.

Historia:

1. Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie.
Opowieść o jeleniogórskim rynku. (starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).
2. Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca.
Litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego (starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).
3. Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w.
(oprócz grup przedszkolnych).
4. Świat dawnej fotografii.
Fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego (szkoły ponadpodstawowe).
5. Świat dawnej fotografii.
Fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego (szkoły ponadpodstawowe).
Zajęcia prowadzi Robert Rzeszowski

Archeologia:

1. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich. 
Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.
2. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych. 
Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto). Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.
3. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach.
Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.
4. Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim. 
Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki) na podstawie wyników badań archeologicznych. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.
5. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. 
Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.
Zajęcia prowadzi Tomasz Miszczyk.

POWRÓT