Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Karkonoskie Spotkania Krajoznawczo-Historyczne – GOPR


24 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – zapraszają, w środę 30 listopada o godz. 9:00, na kolejne „Karkonoskie spotkania krajoznawczo-historyczne”
Ósme spotkanie poświęcone jest Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz historii ratownictwa górskiego w Sudetach.
Po wykładzie, który odbędzie się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, uczestnicy spotkania przejdą do Stacji Centralnej Grupy Karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej, gdzie zobaczą jak wygląda najważniejszy obiekt służący do codziennych dyżurów ratowników czuwających nad naszym bezpieczeństwem podczas górskich wędrówek. Na miejscu zostaną zorganizowane wykłady instruktażowe poświęcone zasadom bezpiecznego wędrowania po górach, udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z aplikacji Ratunek.
W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany historią naszego regionu oraz spacerem na świeżym powietrzu, nie trzeba się nigdzie zapisywać. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wskazane
jest jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej). Jest to impreza non-profit.

POWRÓT