Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Archeologiczne badania wykopaliskowe zamku Bolków


20 lipca 2023

Z inicjatywy Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze rozpoczęły się archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Oddziału Muzeum: średniowiecznego zamku w Bolkowie. Badania prowadzone są wspólnie przez ekspedycję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem dr Przemysława Nocunia oraz Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod kierunkiem dr Stanisława Wilka. W wykopaliskach biorą udział krakowscy studenci oraz wolontariusze z jeleniogórskich szkół średnich (m. in. I Liceum Ogólnoształcące im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”). Badaniom archeologicznym towarzyszą badania architektoniczne prowadzone przez ekspedycję Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Chorowskiej. Celem badań archeologicznych jest ustalenie chronologii budowy zamku, uchwycenie najstarszych elementów zabudowy zamkowej, próba zrekonstruowania zabudowy dziś nieistniejącej, pozyskanie ciekawych zabytków, które trafią do zbiorów Muzeum Karkonoskiego. W pierwszych dniach badań założono trzy wykopy badawcze na tzw. Dziedzińcu Głównym zamku (m.in. przy wieży zamkowej oraz przy Domu Niewiast), których celem jest ustalenie korelacji najstarszych partii murów zamkowych oraz próba uchwycenia studni zamkowej. Już na samym początku prac ziemnych pojawiły się obiecujące odkrycia w postaci odsłonięcia nieznanego do tej pory układu muru średniowiecznego. W sumie zaplanowane jest przebadanie czterech wykopów archeologicznych.Badania architektoniczne koncentrują się na wykonaniu skaningu laserowego zamku oraz szczegółowym rozwarstwieniu architektonicznym murów zamkowych. Dodatkowo studenci architektury, w ramach ćwiczeń terenowych, projektują propozycje tzw. „małej architektury” dla zamku (np. projekty udogodnień zwiedzania dla osób niepełnosprawnych).Oprócz ww. prac dodatkowo pobierane są przez dendrochronologa Aleksandra Koniecznego z Torunia próbki starego drewna z zamkowych murów, których analiza pozwoli jeszcze bardziej (nawet z dokładnością co do roku) uściślić datowanie poszczególnych faz budowlanych bolkowskiego zamku.Badania potrwają do 4 sierpnia 2023 r. W trakcie prac wykopaliskowych zamek w Bolkowie jest otwarty dla zwiedzających.

POWRÓT