Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Waliszowian.

8 sierpnia 2022

Przy współudziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – kolejna nagroda im. Oskara Kolberga trafia na Dolny Śląsk!
Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze. Od niemal półwiecza jest najwyższym odznaczeniem nadawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i pielęgnacji tradycji.
Na wniosek Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w tym roku otrzymał ją Zespół Śpiewaczy „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa (gm. Bystrzyca Kłodzka) za kultywowanie tradycji wyniesionych z Tarnowicy Polnej – rodzinnej wsi na Podolu.
To stamtąd właśnie przybyli w 1945 roku na Dolny Śląsk obecni członkowie grupy i ich rodzice. W Nowym Waliszowie założyli Izbę Muzealną z reliktami materialnego dobytku wyniesionego z ojczystej ziemi. Są tam skrzynie, ubiory, narzędzia pracy i przedmioty kultu – wszystko, co miało przydać się w nowym miejscu osiedlenia. Emocjonalna więź za utraconą krainą jest nadal silna, o czym świadczą liczne pieśni, które we wsi śpiewa się do dziś. Zespół prezentował je w Filharmonii Szczecińskiej, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a także na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, którego został laureatem. Waliszowianie współpracują też z instytucjami muzealnymi. Ich pamiątki można obejrzeć na ekspozycji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Biorą udział w inicjatywach realizowanych przez Muzeum Karkonoskie, które sprawuje nad grupą bezpośrednią opiekę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa.
Nagrodę im. Oskara Kolberga wręczył Zespołowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Uroczystość z udziałem ogólnopolskich mediów odbyła się w dniu 6 lipca w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jej współorganizatorem był Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.
Tegoroczny sukces dolnośląskiego laureata tej prestiżowej nagrody stanowi kontynuację ubiegłorocznych nagród: dla Zespołu „Gościszowianie” (2021) i śpiewaczek – Zofii Tarasiewicz z Bolesławca (2020) oraz słynnej Michaliny Mrozik z Przejęsławia (2017), których wnioski do tego odznaczenia również przygotowane zostały przez Muzeum Karkonoskie.
Działania te stanowią nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował w 2011 roku.

Allegories – Fotorelacja

8 sierpnia 2022

Zapraszamy na krótką fotorelację z wernisażu „Allegories”, który odbył się w piątek (5 sierpnia) o godz. 17:00 w Galerii na Górze, Muzeum Karkonoskiego.
Dziękujemy za liczny udział w otwarciu tej ciekawej graficzno-poetyckiej wystawy, która będzie dostępna do zwiedzania przez cały sierpień.

Wręczenie certyfikatów przewodnickich.

4 sierpnia 2022

W środę (03.08.2022) w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Krzysztofa Maja, z Sudeckimi Przewodnikami Górskimi. W spotkaniu udział wziął również Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Piotr Wnukowicz oraz przedstawiciele Zarządu PTTK Sudety Zachodnie, Pan Andrzej Mateusiak Wiceprezes PTTK Sudety Zachodnie, będący jednocześnie kierownikiem kursu dla kandydatów na Przewodników Sudeckich.
Pan Wicemarszałek wręczył nowym przewodnikom górskim certyfikaty oraz legitymacje i identyfikatory przewodnickie, zaś z rąk Pani Dyrektor Muzeum Karkonoskiego – Julity Izabeli Zapruckiej, przewodnicy otrzymali również upominki muzealne.Pan Wicemarszałek zainteresowany opinią i sugestiami co do kierunków w jakich powinna zmierzać strategia promocji turystyki realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zainspirował ożywioną dyskusję na ten temat.
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego podkreśliła rolę Muzeum w działaniach na rzecz promocji dziedzictwa Dolnego Śląska, aktywność instytucji w obszarze turystyki oraz efekty szerokiej i owocnej współpracy pomiędzy Muzeum Karkonoskim a PTTK Sudety Zachodnie, zapraszając jednocześnie Przewodników do kolejnych, częstych wizyt w naszym Muzeum.

Allegories – Wernisaż wystawy.

1 sierpnia 2022

Serdecznie zapraszamy w dniu 5 sierpnia (piątek) o godzinie 17:00 do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Galeria na Górze, na wernisaż wystawy ALLEGORIES.

Na tej wyjątkowej ekspozycji będzie można podziwiać artystyczne zestawienie dwóch odmiennych światów.
Dwanaście Alegorii – grafik autorstwa Agnieszki Cieślinskiej, w niepowtarzalny sposób przedstawiających prace, które miały na celu upamiętnić bliskie osoby, przywołując ich pozytywne cechy.

Autorka grafik zaprasza współczesnego odbiorcę do intelektualnej rozrywki. Poprzez komplikację symboliki i wieloznaczności atrybutów, artystka oddaje atmosferę epoki, w której wartości uznawane dawniej za trwałe drogowskazy moralne, zostały poddane relatywizacji, naznaczone brakiem autorytetów.

Dopełnieniem Alegorii są wiersze natury filozoficznej, autorstwa Grzegorza Nowickiego, prezentowane przy pracach. Wiersze, które w zestawieniu z grafikami, jeszcze bardziej skłaniają do refleksji i rozważań na temat trwałych zasad.

State of Glass – Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

7 lipca 2022

15 lipca 2022 roku rozpocznie się kolejny cykl unikatowych w skali Polski spotkań artystów
z dziedziny sztuki szkła. Projekt obejmie warsztaty i pokazy hutnicze, zajęcia ze studentami, działania plenerowe oraz sympozjum naukowe poświęcone sztuce i technologii szkła. 

Celem wydarzenia jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania będą także formą prezentacji  najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest w grudniu 2022 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmie również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce.

Termin

15-23 lipca 2022

Miejsca spotkań

Laboratorium Szkła Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Leśna Huta w Szklarskiej Porębie, Stacja Turystyczna ORLE w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach, Szkoła Szkła Użytkowego w Železným Brodzie w Czechach.

Organizatorzy

Organizatorem „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program pokazów, warsztatów, prezentacji  i wykładów będzie już wkrótce dostępny na stronie www.okis.pl.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Festiwal Szklarski w Laboratorium Szkła

7 lipca 2022

Serdecznie zapraszamy na pełen atrakcji Festiwal Szklarski w Laboratorium Szkła przy Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w terminie 16.07 – 24.07.2022.

Program wydarzeń:
16-20.07, godz, 10:00 – 18:00:
W ramach STATE OF GLASS – Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu, pokazy formowania szkła przy piecu hutniczym zaprezentują artyści i studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wroclawiu.

21.07.
Godz. 10:00 – 18:00
Pokazy formowania szkła przy piecu hutniczym – prowadząca: Magda Kuźniarz
Godz. 12:00 – 15:00
Warsztaty dla najmłodszych – Szklane przyciski do papieru, realizowane przez Dział Edukacji Muzeum Karkonoskiego

22.07
Godz. 10:00 – 18:00
Pokazy formowania szkła przy piecu hutniczym – prowadząca: prof. Małgorzata Dajewska
Godz. 12:00 – 15:00
Warsztaty dla najmłodszych – Szklana biżuteria, realizowane przez Dział Edukacji Muzeum Karkonoskiego

23.07, godz. 10:00 – 18:00
Pokazy formowania szkła przy piecu hutniczym – prowadzący: Marcin Zieliński

24.07, godz. 10:00 – 18:00
Pokazy formowania szkła przy piecu hutniczym – prowadzący: Marcin Zieliński

Piec hutniczy obsługują hutmistrzowie z huty Novosad & Syn w Harrachovie:
Peter Glosik, Józef Margol, Marta Kozikowska, Sławomir Kostecki.

Przerwa w pokazach: 14:00 – 15:00.

Wstęp na pokazy oraz udział w warsztatach jest bezpłatny. Na zwiedzanie Muzeum obowiązuje zakup biletu wstępu.

Oferta Sklepiku – Aktualizacja

6 lipca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawniczą naszego sklepiku muzealnego.
Wszelkie informacje nt. zamówień i wysyłki uzyskają Państwo pod adresem: sklep@muzeumkarkonoskie.pl lub telefonicznie: 75 645 50 71

Wakacyjny Szklarski Weekend – Fotorelacja.

5 lipca 2022

Zapraszamy na fotorelację z minionego Wakacyjnego Szklarskiego Weekendu w Muzeum Karkonoskim.
Dziękujemy, że tak licznie byliście Państwo z nami podczas wernisażu wystawy „W kręgu profesora Zbigniewa Horbowego”, oraz z zaciekawieniem braliście udział w wydarzeniach i pokazach w Laboratorium Szkła.
Przy naszym piecu hutniczym widzimy się ponownie już niebawem. Zachęcamy do Śledzenia aktualności na stronie oraz naszego Facebookowego fanpage’a, na których będą wszelkie informacje.

Letnie Warsztaty

29 czerwca 2022

W czasie wakacji zapraszamy grupy zorganizowane do naszego Muzeum na „Letnie Warsztaty”:
– Letnia świnka skarbonka
– Wakacyjne akwarium
– Szklany świecznik
Opisy poszczególnych warsztatów znajdą Państwo na plakacie.
Cena warsztatów – 15 zł/osoba (w cenie bilet wstępu do muzeum)
W sprawie rezerwacji oraz wszelkich informacji prosimy o kontakt pod numerem: 75 645 50 89

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera