Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

„Gra z cieniem” – 6. Doroczna wystawa Jeleniogórskiej Strefy Fotografii

18 kwietnia 2024

Światło i cień budują fotografię. Bez światła nie ma cienia. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Ale to oczywistość, uczestnicy wystawy pokażą jak można tę oczywistość „wykorzystać” do budowania rozmaitych opowieści. Cień to nie tylko mrok, to zagadka, także tajemnica, coś co nam zawsze towarzyszy, ale nie zawsze poświęcamy mu swoją uwagę. To nasze drugie ja, niedookreślone, mniej rozpoznane ale bliskie.

Często, w trakcie fotografowania, cień nam przeszkadza, staramy się go unikać, ale tym razem fotografowie zmienią swoje nastawienie, pozwolą mu silnie zaistnieć.

„Gra z cieniem” zakłada bowiem świadome użycie cienia jako budulca obrazu, nadania mu określonej przez fotografującego rangi.

Jeleniogórska Strefa Fotografii, po wystawie pt. „W poszukiwaniu światła”( 2021), w tym roku jako temat dorocznej wystawy przyjęła właśnie grę z cieniem. Sądzimy, że fotograficzne narracje z cieniem w roli głównej mogą być bardzo intrygujące, odkrywcze i atrakcyjne wizualnie.

W wystawie uczestniczą: Wojciech Bykowski, Mariusz Buczma, Beata Chłopeniuk, Iwona Gargula-Kuć, Dariusz Goetze, Nina Hobgarska, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak, Janusz Jaremen, Bartłomiej Kortas, Magda Kotarba, Teresa Kępowicz, Wojciech Miatkowski,  Amelia Piwońska,  Dariusz Szymański, Grzegorz Truchanowicz. Norbert Wawrzyniak, Gosia Węglewska.

Wystawie towarzyszy katalog zaprojektowany przez Wojciecha Miatkowskiego, z tekstem Justyny Wierzchuckiej – Sajór i prezentacjami prac autorów.

Otwarcie wystawy odbędzie się 26 kwietnia 2024 o godz. 17.00. jak zwykle w Galerii Na Górze Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  W trakcie wystawy podczas Nocy Muzeów 18 maja planujemy specjalny „Wieczór w Strefie”. Szczegóły to jeszcze niespodzianka. 

110 lat minęło…

12 kwietnia 2024

Dawniej…

POCZTOWKA RIESENGEBIRGSMUSEUM HIRSCHBERG Ze Zbiorów Stanisława Stasieńki

14 kwietnia 1914 oku Towarzystwo Karkonoskie RGV zakończyło budowę obecnego budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Autorem projektu był  urodzony w Kowarach, wrocławski architekt Carl Grosser.
Dary członków RGV – ciekawe przedmioty, najczęściej pamiętniki z podróży oraz książki przyczyniły się najpierw do powstania biblioteki, a następnie zbiorów Muzeum RGV, które do 1914 roku mieściło się wpierw przy dzisiejszej ul. 1 Maja 39/41 (Bahnhofstrasse), następnie w nieco większych pomieszczeniach pod numerem 19 przy tej ulicy. Od 1 lutego 1902 r. zbiory Muzeum udostępnione były przy ul. Szkolnej 12 (Schulstrasse).
Od samego początku przez 34 lata kustoszem zbiorów RGV był Hugo Seydel.
W holu prezentowano wyroby ze szkła, tłoki pieczętne, wyroby snycerskie oraz artystyczne ślusarstwo i kowalstwo. Sala cechów rzemieślniczych ukazywała zabytki cechowe, puchary, wilkomy, skrzynie, dokumenty cechowe. W sali kościelnej znajdowały się rzeźby, organy z kościoła Świętego Ducha, krucyfiksy, tarcze trumienne. Pomieszczenie w kamieniczce patrycjuszowskiej prezentowało wnętrze salonu mieszczańskiego z wiszącymi na ścianach portretami rodzin kupieckich. Z głównego holu na pierwsze piętro prowadziły schody, na ścianach klatki schodowej prezentowano starą broń. Pierwsze piętro obok wystawy malarstwa i przyrody przedstawiało tradycje tkackie.
Do budynku głównego od strony południowej przylegała chałupa wiejska, w której znajdowały się oryginalne wiejskie sprzęty, naczynia. Do dziś w chacie obok ogromnego pieca stoją: łóżko z baldachimem, kołyska, kredens oraz warsztat tkacki. Z tyłu posesji nasadzono drzewa i rośliny karkonoskie; ogrodem opiekował się Wilhelm Patschovsky.
3 października 1932 r. w wieku 92 lat odszedł dyrektor Hugo Seydel
W latach 1938 i 1939 zrealizowano plany przebudowy Muzeum według Karla Alberta, dzięki którym zwiększyły się powierzchnie wystawowe.
W przededniu wybuchu wojny zaczyna się nowy etap w historii Muzeum, ma ono służyć propagandzie, staje się siedzibą związku Muzeów Ojczyźnianych pod nazwą Sudetenmuseum RGV.
Po zakończeniu II wojny światowej Muzeum rozpoczęło działalność jako Muzeum Miejskie, pełniąc rolę składnicy muzealnej. W latach 1945-1948 było nieczynne dla zwiedzających, często zmieniało się kierownictwo.
Dniem szczególnym jest 7 sierpnia 1945 r., kiedy to prof. Stanisław Lorenz odnalazł skrzynie z obrazami Jana Matejki i zdeponował je w jeleniogórskim muzeum. Fakt ten uczczono nadając Muzeum imię Jana Matejki. W 1949 r.,  po wyremontowaniu, Muzeum zmieniło nazwę na Muzeum Regionalne.
W latach 1948-1950 zinwentaryzowano 46 tys. obiektów zabytkowych, geologicznych, przyrodniczych, sztuki, księgozbioru oraz udostępniono ekspozycje częściowo w przedwojennej aranżacji. Do lat 50. wywożono zdeponowane zbiory do innych polskich muzeów.
W 1950 r. Muzeum ponownie zamknięto dla zwiedzających.
Po zinwentaryzowaniu zbiorów przygotowano scenariusz stałej wystawy dotyczącej historii miasta i regionu. W dniu 2 sierpnia 1953 r. obiekt udostępniono zwiedzającym. W 1958 r.  zorganizowano wielką wystawę „Jelenia Góra w przeszłości”. Poprzez zakupy i dary zbiory sukcesywnie się powiększały, przejęto niektóre zabytki z muzeów w Bolkowie, Szklarskiej Porębie, Karpaczu, Cieplicach, z Archiwum w Jeleniej Górze.
Od 1964 r. w ramach specjalizacji muzeów ustalono, że wiodącą kolekcją w Jeleniej Górze będzie szkło artystyczne. W 1967 r. z wzorcowni Huty „Julia” przekazano do zbiorów 282 szkła historyczne, w tym dwa puchary z przełomu XVIII i XIX w. W 1974 r. przekazano kolejnych 298 szkieł. Uzupełniano również inne kolekcje muzealne, nie tylko o sztukę dawną, lecz również dzieła współczesnych artystów.
Zbiory szkła artystycznego, liczące dzisiaj ponad 9 tys. obiektów, kształt kolekcji i jej pozycja w Polsce i Europie, to zasługa przede wszystkim Mieczysława Buczyńskiego (1941-2005) – wybitnego historyka sztuki, związanego z jeleniogórskim Muzeum przez 38 lat.
W 1975 r. w związku ze zmianą statusu miasta na stolicę województwa, Muzeum przekształcono w Muzeum Okręgowe. Stało się ono wówczas instytucją wielooddziałową o profilu artystycznym, gromadzącym zbiory z różnych dziedzin kultury materialnej i sztuki o zasięgu ponadregionalnym.
Od 1977 r. oddziałem stał się Zamek w Bolkowie, a w 1980 r. powstał kolejny oddział Muzeum Walki i Pracy w Cieplicach. W 1995 r. uruchomiono kolejny oddział – Dom Garharta i Carla Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, a do zbiorów Siedziby Głównej przekazano 1.184 szkieł z wzorcowni Huty „Julia” oraz bibliotekę Tadeusza Stecia.
W 2001 r. zmieniono  nazwę na Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, nawiązując do nazwy Museum RGV. Budynek siedziby głównej został wyremontowany i rozbudowany w latach 2009-2011 dzięki realizacji projektu europejskiego pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”. Autorem projektu budowlanego jest dr Marek Skorupski. Wartość inwestycji wyniosła blisko 10 mln zł.

…i obecnie

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze jest dziś nie tylko skarbnicą bogatych zbiorów, lecz także prestiżową i tętniącą życiem instytucją kultury, która tworzy przestrzeń dla refleksji nad wielokulturowym dziedzictwem regionu oraz dla ponadnarodowego dialogu kulturowego i naukowego.
Działalność Muzeum to nie tylko gromadzenie, naukowe opracowywanie zbiorów, lecz poprzez wzajemnie się uzupełniającą działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną, wydawniczą, instytucja ta pełni także funkcję żywego medium kultury aktywnie uczestniczącego w procesie kształtowania świadomości historycznej i kreacji tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.
Ekspozycja stała muzeum koncentruje się wokół historii, kultury i sztuki Jeleniej Góry oraz regionu Karkonoszy od czasu pierwszych udokumentowanych śladów osadnictwa na tym obszarze w epoce kamienia i brązu poprzez średniowiecze aż po współczesność.
W całokształcie wystawy stałej obejmującej część archeologiczną, historyczną, etnograficzną i artystyczną szczególne miejsce zajmuje ekspozycja kolekcji szkła artystycznego, nawiązująca do najstarszych, sięgających X/XI wieku tradycji szklarskich regionu. Kolekcja szkła artystycznego w Muzeum Karkonoskim, prezentująca rozwój wytwórczości szklarskiej, zawiera unikatowe obiekty artystyczne, tworzone na przestrzeni wieków i należy dziś do największych i najważniejszych tego typu kolekcji w Polsce i w Europie.
Swoistym uzupełnienie ekspozycji szkła jest funkcjonująca przy muzeum huta – Laboratorium Szkła, gdzie mają miejsce pokazy wytopu, formowania szkła, warsztaty oraz wystawy czasowe związane ze szkłem.

Bogata oferta Muzeum Karkonoskiego i jego Oddziałów to zaproszenie do odbycia fascynującej podróży po bogatej historii regionu.

Tradycje Wielkanocne w kościele prawosławnym

8 kwietnia 2024

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza 18.04.2024r. o godz. 17:00, na spotkanie pt. „Tradycje Wielkanocne w kościele prawosławnym”, które poprowadzi ksiądz proboszcz Bazyli Sawczuk z Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze.

W trakcie spotkania ksiądz proboszcz poruszy kwestie m.in. tradycji świętowania, kwestii kalendarza prawosławnego oraz liturgicznego wspominania Triduum Paschalnego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zmiana terminu wystawy!

5 kwietnia 2024

Szanowni Państwo

Z przyczyn technicznych związanych z pracami nad nową wystawą czasową – wystawa „Świat dawnej fotografii. Z Europy w Karkonosze 1850 – 1913” będzie dostępna do 21.04.2024 włącznie.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Zamki w Sudetach. Podsumowanie wyników badań z lat 2010-2023

5 kwietnia 2024

22 i 23 kwietnia 2024 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zamki w Sudetach. Podsumowanie wyników badań z lat 2010-2023”. W czasie jej trwania wybitni specjaliści z zakresu archeologii, architektury, historii, konserwacji i historii sztuki, pochodzący z czołowych ośrodków naukowych z Polski i Czech, zaprezentują wyniki swoich prac.

Szkliwiony kafel z portretowym wizerunkiem króla Polski Zygmunta III Wazy, napis: SIGEMUN/  DUS KON PO, fot. S. Wilk

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Szkliwiony kafel z wizerunkiem kroczącego mężczyzny w stroju renesansowym, z napisem: […] CHRISTIAN. Prawdopodobnie na kaflu przedstawiony został elektor saski Christian II Wettyn lub król Danii Christian IV Oldenburg, fot. S. Wilk

Wśród zagadnień, które zostaną omówione w trakcie jeleniogórskiego spotkania, będą m.in. wyniki najnowszych badań archeologicznych i architektonicznych na zamkach: Gryf, Świny, Niesytno, Bolków, Ronov, Grodziec, Książ, Homole, Skała, na górze Gromnik, w Kamiennej Górze oraz wieży książęcej w Siedlęcinie.

Szkliwiony kafel z portretowym wizerunkiem kobiety. Nad głową znajduje się herb rodu Wettynów. Na kaflu przedstawiona została – prawdopodobnie – królowa duńska Anna Katarzyna, fot. S. Wilk

Prelegenci reprezentują różne instytucje naukowe zajmujące się badaniami nad materialnym dziedzictwem wieków średnich. Są wśród nich m.in. przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Archeologii Uniwersytetu w Hradec Kralove, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ponadto swoje wystąpienia zaprezentują naukowcy z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a także z instytucji zarządzających zamkami Książ, Wleń i Grodziec. Długą listę prelegentów kończą przedstawiciele fundacji i prywatnych firm archeologicznych, które również włączyły się w badanie zamków sudeckich.

Nieszkliwiony kafel z wizerunkiem kobiety i mężczyzny w strojach XVII-wiecznych, z herbem Habsburgów i datą 1687, fot. S. Wilk

W drugim dniu konferencji, jej uczestnicy udadzą się na objazd naukowy szklakiem badanych w ostatnich latach warowni, zlokalizowanych w okolicach Jeleniej Góry.

Z uwagi na duże zainteresowanie – udział w konferencji naukowej wyłącznie za zaproszeniem.
Podsumowanie oraz wszelkie materiały pokonferencyjne zamieścimy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Tradycje Wielkanocne w TVP Wrocław

2 kwietnia 2024

O tradycjach związanych ze świętami Wielkiejnocy opowiada w TVP Wrocław – Henryk Dumin, antropolog kultury z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo:

https://wroclaw.tvp.pl/76700082/symbole-wielkanocy-znasz-je-wszystkie

Julian Tuwim w krainie wierszy – Konkurs Plastyczny

20 marca 2024

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego, do udziału w konkursie „Julian Tuwim – w krainie wierszy”, w ramach obchodów 130. rocznicy urodzin poety, tłumacza, autora wierszy dla dzieci a także tekstów piosenek i wodewili. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji związanej z twórczością Juliana Tuwima.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, której już nie możemy się doczekać i szykujemy dla Państwa moc niespodzianek 😍

Regulamin Konkursu:

Ⅰ. Temat konkursu plastycznego:
✔️Julian Tuwim – w krainie wierszy✔️

Ⅱ. Cel konkursu:
1️⃣ Zachęcenie do zapoznania się z twórczością Juliana Tuwima oraz do zilustrowania dowolnego wiersza wybitnego poety i pisarza.
2️⃣ Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni twórczej.
3️⃣ Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań artystycznych.

Ⅲ. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
○ klasy Ⅰ – Ⅲ
○ klasy Ⅳ – Ⅷ

Ⅳ. Założenia organizacyjne
1️⃣ Format prac – A4 lub A3
2️⃣ Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem prac przestrzennych.
3️⃣ Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przedmiot konkursu: prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi i poszczególnym kryteriom określony w punktach poniżej.
4️⃣ Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
👉 tytuł pracy;
👉 imię i nazwisko ucznia, klasa;
👉 nazwa szkoły, adres, numer telefonu opiekuna, e-mail;
5️⃣ Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.
6️⃣ Termin dostarczania prac do siedziby organizatora 30 kwietnia 2024 roku.
7️⃣ Siedziba organizatora: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 645 50 89
8️⃣ Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, w sobotę, 18 maja 2024 o godz. 16.30 w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.Laureaci zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.
9️⃣ Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej.
🔟 Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

🛈 Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji, Promocji i Organizacji
Osoby do kontaktu: Natalia Kryszpin, Małgorzata Matysiak
tel: 75 64 550 89, e-mail: edukacja@muzeumkarkonoskie.pl

Rodzinne warsztaty wielkanocne

11 marca 2024

17 marca (niedziela) w godzinach: 10:00-15:00 zapraszamy na Rodzinne Warsztaty Artystycznych Ozdób Świątecznych, na których będziemy mieli przygotowany cały wachlarz możliwości świątecznego przystrojenia naszych domów.
Koszt warsztatów: 15 zł od osoby (materiały zapewniamy na miejscu).

Aktualna Oferta Wydawnictw w Sklepie Muzealnym.

8 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawnictw dostępnych w sklepie Muzeum Karkonoskiego.

Istnieje możliwość zakupu wysyłkowego.
Po szczegóły zapraszamy do kontaktu mailowego: sklep@muzeumkarkonoskie.pl oraz telefonicznego: 75 645 50 71

Oferta wydawnicza:

Dzień Kobiet w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

4 marca 2024

Dzień Kobiet w  Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze!!!

❤️bezpłatny wstęp dla Wszystkich Kobiet do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz naszego Oddziału: Zamek Bolków w Bolkowie,

❤️w godzinach 13:00-15:30 w Laboratorium Szkła przy Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze będzie możliwość wykonania grawerki oryginalnych sentencji, życzeń  na zakupionych w sklepiku muzealnym szklanych pamiątkach: kwiatach, kielichach, szklankach przez Artystę – grawera Marcina Zielińskiego reprezentującego Szklana Manufaktura

❤️ o godzinie 17:00 w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze) odbędzie się wernisaż  wystawy fotografii pt. „Ale za to niedziela”.

Autorki wystawy, których wspólną pasją jest fotografia, ukazały na niej swój – kobiecy – punkt widzenia na miłość, partnerstwo, siebie, rodzinę, kontakt z przyrodą, przyjemności i poszczególne etapy życia.

Podczas wernisażu odbędzie się także pokaz multimedialny i wykład art. pl. Agnieszki Hundert – Wawrzyniak pt. „Kobiety fotografii”

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera