Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Konkursy

Julian Tuwim – w krainie wierszy
 
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego, do udziału w konkursie „Julian Tuwim – w krainie wierszy”, w ramach obchodów 130. rocznicy urodzin poety, tłumacza, autora wierszy dla dzieci a także tekstów piosenek i wodewili. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji związanej z twórczością Juliana Tuwima.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, której już nie możemy się doczekać i szykujemy dla Państwa moc niespodzianek 😍

Regulamin Konkursu:

Ⅰ. Temat konkursu plastycznego:
✔️Julian Tuwim – w krainie wierszy✔️

Ⅱ. Cel konkursu:
1️⃣ Zachęcenie do zapoznania się z twórczością Juliana Tuwima oraz do zilustrowania dowolnego wiersza wybitnego poety i pisarza.
2️⃣ Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni twórczej.
3️⃣ Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań artystycznych.

Ⅲ. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
○ klasy Ⅰ – Ⅲ
○ klasy Ⅳ – Ⅷ

Ⅳ. Założenia organizacyjne
1️⃣ Format prac – A4 lub A3
2️⃣ Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem prac przestrzennych.
3️⃣ Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przedmiot konkursu: prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi i poszczególnym kryteriom określony w punktach poniżej.
4️⃣ Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
👉 tytuł pracy;
👉 imię i nazwisko ucznia, klasa;
👉 nazwa szkoły, adres, numer telefonu opiekuna, e-mail;
5️⃣ Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.
6️⃣ Termin dostarczania prac do siedziby organizatora 30 kwietnia 2024 roku.
7️⃣ Siedziba organizatora: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 645 50 89
8️⃣ Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, w sobotę, 18 maja 2024 o godz. 16.30 w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.Laureaci zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.
9️⃣ Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej.
🔟 Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

🛈 Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji, Promocji i Organizacji
Osoby do kontaktu: Natalia Kryszpin, Małgorzata Matysiak
tel: 75 64 550 89, e-mail: edukacja@muzeumkarkonoskie.pl

POWRÓT