Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

ODDZIAŁY

ODDZIAŁY MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

  • Dom Carla i Gerharta Hauptmannów

58-580 Szklarska Poręba, ul. 11 Listopada 23
tel./fax 75 717 26 11
e-mail: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl;
kierownik@muzeumdomhauptmannow.pl
p.o. kierownika: Bożena Danielska

  • Muzeum – Zamek Bolków

59-420 Bolków, ul. Bolka
tel./fax 75 74 13 297
e-mail: kustosz@zamek-bolkow.info.pl
Kierownik: Adam Łaciuk

  • Muzeum Historii i Militariów

58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 81 (teren dawnej jednostki wojskowej)
tel./fax 75 61 62 682
e-mail: biuro@militaria-muzeum.pl
Kierownik: Stanisław Wilk

POWRÓT