Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

Asystent Muzealny – Oferta Pracy.

30 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent Muzealny
Miejsce pracy:
Oddział: Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

Zakres obowiązków:
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
b) Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
c) Oznakowywanie, pakowanie i magazynowanie obiektów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
d) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych.
e) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w magazynach i na wystawach.
f) Dbanie o prawidłowy stan wystaw stałych i czasowych ( estetyka)
g) Dbanie o prawidłowe przechowywanie wszystkich ksiąg i dokumentacji pozostałych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
h) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw.
i) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów.
j) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
k) Opracowywanie materiałów do publikacji o tematyce historycznej wydawanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
l) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp.
m) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru ( kwartalnych , rocznych) i innych opracowań ( na polecenie kierownika oddziału, dyrektora lub głównego inwentaryzatora zbiorów.)
n) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Oddziale Dom C. i G. Hauptmannów harmonogramem czasu pracy.
o) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych.
p) Udział w przygotowywaniu wniosków i wystąpień o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością oddziału Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.

Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Co oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Przyjazne środowisko pracy
Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

Oprowadzanie Kuratorskie – Fotorelacja.

30 listopada 2022

W niedzielne południe (27.11. godz.12:00), odbyło się oprowadzanie kuratorskie po cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawie „Historia piernikarskiego rzemiosła”.
O ciekawostkach związanych z wystawą, piernikarstwem, jego historią oraz tradycjami zachowanymi w Polsce i na Dolnym Śląsku, opowiedziała kurator wystawy, kierownik Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Pani Katarzyna Szafrańska.
Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu. O kolejnym oprowadzaniu kuratorskim po tej ciekawej i barwnej wystawie, będziemy informowali na bieżąco.

Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź

Warsztaty Wyrobu Bibułowych Kwiatów – Fotorelacja.

30 listopada 2022

W niedzielę 27.11. odwiedzający nas młodzi goście mogli zasiąść przy dawnej Chacie Karkonoskiej i wziąć udział w warsztatach Wyrobu Bibułowych Kwiatów, prowadzonych przez Mistrzynię Tradycji – Panią Marię Kidę.

Twórczyni jest mistrzynią w dziedzinie sztuki wyrobu bibułowych kwiatów i dekoracyjnych „pająków” ze słomy, będących świąteczną ozdobą wnętrz.
Piękne, kolorowe kwiatowe kompozycje nie należą do najłatwiejszych w wykonaniu, ale młodzi artyści, którzy nas odwiedzili, dzielnie podjęli wyzwanie pod okiem Mistrzyni Tradycji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Oprowadzanie Kuratorskie – Historia Piernikarskiego Rzemiosła.

26 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza, w dniu 27.11.2022 o godz. 12:00, na Oprowadzanie Kuratorskie po cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawie pt. „Historia Piernikarskiego Rzemiosła”.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szafrańska – kurator wystawy, kierownik Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego.

Informacje o wystawie:
Rozwój silnych ośrodków rzemiosła piernikarskiego przebiegał od średniowiecza równolegle w kilku ośrodkach w Europie Środkowej takich jak Norymberga w Niemczech, Pardubice w Czechach, w Toruniu w Ziemi Chełmińskiej a także na Śląsku z Wrocławiem i Świdnicą na czele gdzie jako pierwsi w Europie odnotowani są w dokumentach (1293r.) piernikarze jako „wykonujący pieprzne ciastka”
Jako że piernik jest najstarszym rodzajem ciasta do dzisiaj produkowanym chcielibyśmy tą wystawą przybliżyć temat rozwoju piernikarskiego rzemiosła na Dolnym Śląsku i w regionie Jeleniej Góry na tle rozwoju piernikarstwa w Europie Środkowej, w tym w Polsce (na przykładzie historii toruńskiego piernikarstwa).
Chronologia wystawy obejmuje ponad 700 lat, zawierając się w szerokich ramach czasowych od XIII do XX w. Terytorialnie obejmie Śląsk, Górne Łużyce i Polskę, co umożliwi porównanie dolnośląskiego, w tym jeleniogórskiego, piernikarstwa z obszarem Europy Środkowej i obszarem Polski reprezentowanym przez „Świat toruńskiego piernika”.
Wystawa zostanie zaprezentowana w dwóch blokach tematycznych:
Blok pierwszy to „Historia piernikarskiego rzemiosła w Europie Środkowej i na Dolnym Śląsku” zaprezentowana dzięki „wędrującej” wystawie „Pierniki – Podróż do krainy zmysłów…przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej”, autorstwa Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien, w Königswinter wzbogacona licznymi obiektami muzealnymi W ramach tego bloku przedstawimy „Historię jeleniogórskiego piernikarstwa” wzbogaconą zabytkami z kolekcji Muzeum Karkonoskiego jak również oryginalnymi dokumentami związanymi z jeleniogórskimi piernikarzami z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
Drugi blok to Historia toruńskiego piernika zaprezentowana przez „wędrującą” wystawę „Świat toruńskiego piernika”
Obie części wystawy przenikają się poprzez wspólne aranżacje oraz wspólną opowieść snutą na planszach dydaktycznych. Taka prezentacja tematu umożliwia ukazanie specyfiki piernikarstwa na Dolnym Śląsku, historycznie mocno odnoszącego się do rzemiosła piernikarskiego w Europie Środkowej, głównie w Niemczech, Austrii i Czechach oraz umożliwia porównanie jej ze specyfiką piernikarstwa toruńskiego (polskiego).
Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Przemysław Wiater – Premiera Książki.

25 listopada 2022

W sobotę, 26 listopada o godz. 15:00, zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na premierę ostatniej książki Przemysława Wiatera pt. „Pionierzy nart u Ducha Gór” oraz spotkanie z wydawcą Reginą Chrześcijańską i redaktorem Arkadiuszem Lipinem.

Przemysław Wiater – zmarły 17 listopada 2020 roku dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ceniony regionalista, historyk sztuki, wybitny znawca i popularyzator odkrywania ciekawej, wielonarodowej i często tajemniczej historii regionu, o którym napisał wiele poczytnych publikacji, w swej ostatniej książce zgłębia historię początków narciarstwa w Karkonoszach.

W książce „Pionierzy nart u Ducha Gór” znajdziemy szczegółowe opisy i historię dawnego sprzętu i strojów narciarskich, tradycji związanej z nartami, technik jazdy. Autor opowiada również o pierwszych klubach narciarskich oraz wczesnych formach organizacji narciarstwa w Karkonoszach i górach Izerskich na tle Skandynawii, krajów Alpejskich i Tatr.

Warsztaty zdobienia pierników – fotorelacja.

25 listopada 2022

W środę, 23.11.2022, warsztaty dla grup zorganizowanych poprowadziła Pani Magdalena Topolanek – twórczyni piernikarni „Bardzkie Pierniki Fabryka”.

W warsztatach uczestniczyły zarówno grupy dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież szkoły średniej, jak i osoby dorosłe skupione w regionalnych stowarzyszeniach.
Artystyczna zabawa w zdobienie pierników trafiła w gusta wszystkich grup wiekowych, o czym świadczyć może pomysłowość i uśmiech uczestników warsztatów, widoczne na zdjęciach.

Warsztaty towarzyszą wystawie „Historia piernikarskiego rzemiosła”, która jest efektem realizacji przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze projektu o tym samym tytule, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Karkonoskie Spotkania Krajoznawczo-Historyczne – GOPR

24 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – zapraszają, w środę 30 listopada o godz. 9:00, na kolejne „Karkonoskie spotkania krajoznawczo-historyczne”
Ósme spotkanie poświęcone jest Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz historii ratownictwa górskiego w Sudetach.
Po wykładzie, który odbędzie się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, uczestnicy spotkania przejdą do Stacji Centralnej Grupy Karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej, gdzie zobaczą jak wygląda najważniejszy obiekt służący do codziennych dyżurów ratowników czuwających nad naszym bezpieczeństwem podczas górskich wędrówek. Na miejscu zostaną zorganizowane wykłady instruktażowe poświęcone zasadom bezpiecznego wędrowania po górach, udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z aplikacji Ratunek.
W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany historią naszego regionu oraz spacerem na świeżym powietrzu, nie trzeba się nigdzie zapisywać. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wskazane
jest jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej). Jest to impreza non-profit.

Historia Piernikarskiego Rzemiosła – Opowieść o wystawie.

22 listopada 2022

Zapraszamy Państwa na interesującą, pełną ciekawostek, filmową opowieść o wystawie „Historia Piernikarskiego Rzemiosła”.
Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zwiedzić, to ten film z pewnością zachęci do wizyty i poznania naszej najnowszej wystawy czasowej, która jest dostępna w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze do 26 lutego 2023 roku.

Film na zlecenie Muzeum Karkonoskiego zrealizowała telewizja Strimeo.

Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Historia Piernikarskiego Rzemiosła – wywiad z Kuratorem

21 listopada 2022

Wywiad z Kuratorem wystawy „Historia piernikarskiego rzemiosła” – Katarzyną Szafrańską, na zlecenie Muzeum Karkonoskiego zrealizowany przez Muzyczne Radio Jelenia Góra.

Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Mistrzyni Tradycji Maria Kida – Warsztaty Wyrobu Bibułowych Kwiatów

18 listopada 2022

27 listopada przy dawnej Chacie Karkonoskiej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w godzinach 11:00 – 15:00, odbędą się Warsztaty Wyrobu Bibułowych Kwiatów, prowadzone przez Mistrzynię Tradycji – Panią Marię Kidę.
Twórczyni jest mistrzynią w dziedzinie sztuki wyrobu bibułowych kwiatów i dekoracyjnych pająków ze słomy będących świąteczną ozdobą wnętrz. Artystka zawdzięcza swoje manualne zdolności Babci. Jej prace stanowiły ozdobę dwóch ekspozycji zrealizowanych w ostatnich latach przez Muzeum Karkonoskie. Wielokrotnie była zapraszana do prowadzenia warsztatów w zakresie sztuki bibułkarskiej. Wykonuje tradycyjne ozdoby choinkowe, kwiaty bibułowe i słomiane pająki. Prace Marii Kidy przechowywane są w zbiorach Muzeum Karkonoskiego, a także berlińskiego Museum der Europaeischen Kulturen. Jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
W bieżącym roku na wniosek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, przy współudziale Muzeum Karkonoskiego Maria Kida realizuje projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. MISTRZ TRADYCJI. W jego ramach Artystka przekazuje swoje umiejętności w trakcie regularnie organizowanych zajęć z młodzieżą.
Podczas spotkania zostaną przedstawione gotowe dzieła a także techniki wytwarzania bibułowych bukietów oraz dekoracyjnych pająków. W spotkaniu uczestniczyć będą Jej dotychczasowi podopieczni, a także chętni do nauczenia się tej sztuki.
Ilość miejsc warsztatowych ograniczona.
Zapraszamy do udziału w warsztatach jak i podziwiania stworzonych przez artystkę gotowych, pięknych kompozycji.

,,Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera