Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – video i fotorelacja


30 listopada 2023

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w roku bieżącym pozyskało dofinansowanie z programu rządowego Wspieranie działań muzealnych  2023 ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn.: Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Nr wniosku to 210761/22/A3

Całkowity koszt zadania 157 105,36 zł

Środki finansowe Ministra: 117 000,00 zł

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

POWRÓT