Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „MOJA RODZINA”

REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
„Moja Rodzina”

§ 1 Organizatorem Konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, Dział Oświatowy – tel.: 75-64-550-78

§ 2 Założenia ogólne

Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru:
a) pracę plastyczną;
b) pracę literacką (proza lub wiersz).
Prace mają charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe.

Przy ocenie prac w trzech kategoriach wiekowych uwzględniana będzie przede wszystkim:
a) zrozumienie tematu,
b) pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
c) staranność wykonania pracy.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014 r. (wtorek)

§ 3 Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:
a) szkół podstawowych – kl. I-III i kl. IV-VI
b) gimnazjów

§ 4 Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:
– imię i nazwisko uczestnika
– wiek uczestnika
– temat pracy
– imię i nazwisko opiekuna
– dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu, faxu, adres e-mailowy.

§ 5 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do
złożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.

§ 6 Finał konkursu
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu. Finał konkursu będzie miał miejsce w Muzeum Karkonoskim 18 maja 2014 r. w ramach Nocy Muzeów 2014. Podczas uroczystości zakończenia konkursu zostaną ogłoszone jego wyniki oraz wręczone nagrody.

POWRÓT