Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Posiedzenie-Rady-12-11-2010

Porządek obrad

12 listopada 2010

Obrady w godz.11.00-15.30

1. Przywitanie Członków Rady przez dyrektora muzeum.
2. Przejęcie kierowania obradami przez Przewodniczącego Rady, zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z ubiegłorocznego posiedzenia.
3. Przedstawienie przez dyrektora muzeum sprawozdania z działalności merytorycznej w 2009 i omówienie realizacji planów w 2010 r.
4. Przedstawienie koncepcji programowej wystaw stałych planowanych w gmachu głównym muzeum po zakończeniu rozbudowy (referują pracownicy muzeum).
5. Dyskusja.

 

13 listopada 2010

godz. 10.00-13.00 zwiedzanie wystaw w gmachu głównym, zapoznanie ze stanem zaawansowania rozbudowy muzeum.

POWRÓT