Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Promocja książki – „Średniowiecze. W cieniu Gór Olbrzymich”


1 lutego 2023

Serdecznie Zapraszamy na promocję książki „Średniowiecze. W cieniu Gór Olbrzymich”, która odbędzie się w Muzeum Karkonoskim – Galeria na Górze, 9 lutego o godzinie 14:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Publikacja jest pokłosiem projektu zatytułowanego „W cieniu Gór Olbrzymich – Średniowiecze”, realizowanego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. Głównym owocem projektu była wystawa czasowa o takim samym tytule, prezentowana w naszym muzeum od 3 grudnia 2021 r. do 28 marca 2022 roku

Tytułowe Góry Olbrzymie to dawna nazwa Karkonoszy i Gór Izerskich. Obszar położony w umownym cieniu Gór Olbrzymich, obejmuje: Kotlinę Jeleniogórską, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie z częścią Pogórza oraz wschodni fragment Pogórza Izerskiego.

Książkę tworzy siedem popularnonaukowych esejów. Pierwszych pięć poświęcono: śladom osadnictwa słowiańskiego w okolicach Jeleniej Góry, najstarszym budowlom sakralnym zlokalizowanym na Pogórzu Kaczawskim i Pogórzu Izerskim, dziejom średniowiecznej eksploatacji górniczej i hutniczej Karkonoszy i Gór Izerskich, okolicznościom powstania najważniejszego ośrodka miejskiego regionu – Jeleniej Góry, a także zamkom, wieżom rycerskim i strażnicom obronnym, zlokalizowanym u podnóża Gór Olbrzymich. Ich autorami oraz redaktorami całego wydawnictwa są: dr Stanisław Wilk i mgr Tomasz Miszczyk – archeolodzy z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Do współpracy przy przygotowaniu książki zaproszono także troje wybitnych badaczy okresu średniowiecza z Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Krzysztofa Jaworskiego i dr Ewę Lisowską z Instytutu Archeologii oraz dr hab. Dagmarę Adamską z Instytutu Historycznego. Wymienieni naukowcy zredagowali dwa rozszerzone rozdziały, poświęcone: osadnictwu słowiańskiemu okresu plemiennego w Sudetach Zachodnich oraz historii kolonizacji terenów Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy i Gór Izerskich w okresie między XIII a XV wiekiem.

Bogatą szatę graficzną wydawnictwa tworzą liczne fotografie i rysunki zabytków sztuki, uzbrojenia oraz rzemiosła, które w większości prezentowane były na wystawie, a także mapy omawianego regionu z lokalizacją zamków, hut szkła, kościołów i miejscowości najwcześniej wzmiankowanych w źródłach pisanych. Niezwykłym dodatkiem do naszej publikacji jest rozkładana, kolorowa wkładka, zawierająca ilustrowane kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów Dolnego Śląska i rejonu Gór Olbrzymich w okresie między wiekiem IX a początkiem wieku XVI.

POWRÓT