Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

POSIEDZENIE RADY 2009


19 grudnia 2017

Posiedzenie otworzyła  Gabriela Zawiła Dyrektor Muzeum.

Rada powołana Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2652/III/09 z dn. 14.04.2009.

Porządek obrad:

26 września 2009

Obrady w godz. 11.00-16.30

1. Przywitanie Członków Rady przez dyrektora muzeum.
2. Wybory Przewodniczącego Rady Muzeum i Zastępcy Przewodniczącego Rady Muzeum.
3. Przejęcie prowadzenia spotkania przez Przewodniczącego Rady i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez dyrektora muzeum sprawozdania z działalności merytorycznej muzeum w 2008 i 1 połowie 2009 roku.
5. Spotkanie z kierownikami Oddziałów: Zamku w Bolkowie, Domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Skansenu Uzbrojenia WP w Jeleniej Górze.
6. Zakończenie obrad.

 

27 września 2009

godz. 9.00-12.00 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych muzeum.

POWRÓT