Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki

Wspólny projekt


Spis treści

Wstęp

Opis projektu

Wspólne przygotowanie

Wspólne finansowanie


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektu:
Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki

Strona www projektu:
www.muzeumkarkonoskie.pl

Partner wiodący:
Město Nový Bor (Miasto Nový Bor) – LB

Partner projektu:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – DŚ

Wartość dofinansowania z EFRR   1 349 002,00– EUR
w tym:
Partner wiodący   781 368,00– EUR
Partner projektu   459 825,00– EUR

POWRÓT