Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

FRAGMENTY NACZYŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH Z GRODZISKA W JELENIEJ GÓRZE – GRABARACH


4 stycznia 2014

Fragmenty naczyń, glina, formowanie ręczne, wypalanie, miejsce znalezienia – grodzisko Jelenia Góra – Grabary, wczesne średniowiecze, IX – X wiek naszej ery, nr inw. MJG – A – 409/1-10 10 fragmentów ceramiki, w tym: 4 fragmenty wylewów (dwa niezdobione, dwa zdobione ornamentem rytym grzebykowym), 1 fragment dna, 5 fragmentów brzuśców (jeden niezdobiony, jeden zdobiony ornamentem linii rytej falistej, dwa zdobione ornamentem linii rytych prostych prostopadłych względem siebie, jeden zdobiony ornamentem rytym grzebykowym).

POWRÓT