Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dofinansowanie z programu rządowego – Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze


10 maja 2023

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze informuje, że w roku bieżącym pozyskało dofinansowanie z programu rządowego Wspieranie działań muzealnych  2023 ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie: Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia i sprzęty służące do konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej zbiorów muzealnych.

POWRÓT