Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Zajęcia Edukacyjne w roku 2021


3 lutego 2021

INFORMACJE OGÓLNE
W 2021 r. proponujemy lekcje i warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy indywidualnie i w grupach. Warsztaty dla szkół, wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych działań twórczych. Do wystaw czasowych przygotowana jest oferta odrębna.
INFORMACJE PODSTAWOWE
• Maksymalna liczba osób: 15, zajęcia w chałupie karkonoskiej i na wystawie szkła – 10 osób.
W okresie pandemii – do 5 osób w grupie; możliwe większe grupy rodzinne; dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
• Cena lekcji i warsztatów: 10 zł/os.; cena animacji: 6 zł/os. Opiekunowie grupy – wstęp bezpłatny. Opłata nie obejmuje zwiedzania wystaw niewchodzących w skład programu lekcji.
• Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
• Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 14.30.
oraz w niedziele: 21.02.2021 i 21.03.2021 w godz. 10.00-13.00; kolejne terminy niedzielne są określane na bieżąco.
• Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi. Prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.
REZERWACJA ZAJĘĆ
• telefonicznie: 75 75 234 65 wew. 89
• mailowo: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl, info@muzeumkarkonoskie.pl, kierownik.edukcja@muzeumkarkonoskie.pl
• prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna

POWRÓT