Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Wspólne finansowanie

Wspólne finansowanie:
W ramach wspólnego przygotowania projektu uzgodniono wspólny budżet, który obejmuje finansowanie wszystkich zaplanowanych działań. Następnie każdy partner sporządził szczegółowy budżet własnej części projektu. Obaj partnerzy mają równomierny udział w budżecie projektu: czeska część stanowi 58%, a polska 42% całkowitych wydatków kwalifikowanych (niewielka różnica wynika z tego, że polski partner jest płatnikiem podatku VAT, natomiast czeski partner nie jest dla celów projektu płatnikiem podatku VAT). Każda strona ma w swojej części budżetu ujęte wydatki związane z realizacją działań inwestycyjnych po swojej stronie granicy. Miękkie działania finansowane są wspólnie tzn. wydatki z nimi związane zostały równomiernie podzielone pomiędzy obu partnerów (np. czeska strona finansuje opracowanie wydawnictw, polska strona płytę DVD).

POWRÓT