Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Spotkanie laureatów Karkonoskiej Nagrody Literackiej w Domu C. i G. Hauptmannów.


13 grudnia 2021

12. grudnia 2021 roku, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej miała miejsce gala II edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej.
Patronat honorowy nad tym znaczącym w regionie przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego = Cezary Przybylski oraz Premier Wolnego Kraju Saksonii – Michael Kretschmer.Organizatorami Nagrody są: Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej (Verein zur Pflege Schlesischer Kunst und Kultur e.V.), Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy współpracy z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób zajmujących się literacko tematyką Karkonoszy, ma ona na celu uhonorowanie twórców za wybitne osiągnięcia na polu literatury, które odznaczają się szczególną wymową humanitarną. Nagroda ma służyć budowaniu porozumienia pomiędzy narodami mieszkającymi w Karkonoszach, pielęgnowaniu wspólnego dziedzicwa kulturowego i wspieraniu „rozmowy kultur“.
Nie bez znaczenia jest także podniesienie rangi regionalnej literatury śląskiej i jej popularyzowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Laureatką Karkonoskiej Nagrody Literackiej 2021 została Pani Joanna Bator. Jury przyznało także dwie nagrody specjalne dla: Małgorzaty Lutowskiej i Marcina Wawrzyńczaka.
Galę zaszczycili przedstawiciele wielu instytucji i świata kultury, literatury oraz sztuki z Polski i Niemiec.Już poprzednia edycja Nagrody w 2019 roku okazała się wielkim sukcesem międzynarodowym. Tego roku, w ramach współpracy z Muzeum Karkonoskim zorganizowano dodatkowo osobne spotkanie z nagrodzonymi autorami: Joanną Bator, Małgorzatą Lutowską i Marcinem Wawrzyńczakiem. Laureaci spotkali się w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, będącym Oddziałem Muzeum Karkonoskiego. To miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla polsko–niemieckiego dziedzictwa kulturowego z długimi tradycjami spotkań literackich, co w kontekście przypadającej tego roku 100. rocznicy śmierci Carla Hauptmanna, miało znaczenie szczególne. Laureaci dzielili się chętnie z publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat wielokulturowości dziedzictwa naszego regionu i refleksją na temat rozumienia „mojej małej ojczyzny“, a także podpisywali swoje książki.

POWRÓT