Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Spacerem po wystawach…


19 kwietnia 2021

Legendarny miecz – jeden z zabytków, przy którym (obok Chaty Karkonoskiej) zwiedzając parter naszego muzeum, najczęściej się zatrzymujecie.
Skąd pochodzi? Do kogo należał? Jak przeprowadzone badania odnoszą się do legendy o Bolesławie Krzywoustym?
Miecz wykonany jest z żelaza, zaopatrzony w głowicę, na której obustronnie wyryty jest symbol krzyża – symbol ten pierwotnie mógł być wypełniony żółtym metalem. Pomimo widocznych śladów korozji, zabytek zachowany jest w dobrym stanie, a jego proces niszczenia został zatrzymany dzięki przeprowadzonej w latach 90. XX w. konserwacji dokonanej przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.
Badania tego ciekawego zabytku pozwoliły uściślić, że tego typu uzbrojenie występowało w okresie od II poł. XIII w. do I poł. XV w. Nie jest więc możliwe, aby miecz należał do legendarnego założyciela miasta – Bolesława Krzywoustego. Mógł on należeć do jednego z książąt świdnicko-jaworskich: Bolka I Surowego lub Bolka II Małego. Najbardziej prawdopodobne jest wiązanie miecza z drugim z książąt, który zmarł w 1368 roku i znane są jego ścisłe związki z Jelenią Górą, której nadał szereg przywilejów. Stąd też zabytek nazwaliśmy – Legendarnym mieczem księcia Bolka.
Według legendy książę miał przekazać ten miecz władzom Jeleniej Góry i od tej pory prezentowany był on jako rodzaj miejskiego insygnium. Wspominają o nim dawne kroniki Jeleniej Góry. Miecz przechowywany był w miejskim Ratuszu i prezentowany podczas ważnych dla miasta uroczystości.
Miecz eksponowany był na licznych wystawach – zarówno w Jeleniej Górze, jak i we Wrocławiu oraz Świdnicy.

Miecz MJG A 118

POWRÓT