Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


11 marca 2020

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

ERKLÄRUNG DES MINISTERIUMS FÜR KULTUR UND NATIONALES ERBE

Angesichts der entscheidenden Schritte, die unternommen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus SARS-COV-2 zu stoppen, hat der Krisenstab unter Beteiligung des Ministers für Kultur und Nationales Erbe beschlossen, ab dem 12. März 2020 kulturelle Einrichtungen, Philharmonien, Opern, Theater, Museen, Kinos und Schulen, Universitäten und Kunstvermittlungseinrichtungen vorübergehend zu schließen.
Dies bedeutet die Aussetzung der Organisation von kulturellen Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit, einschließlich Konzerten, Aufführungen, Vernissagen und Sonderveranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden, die Schließung von Museen für Besucher und die Aussetzung des Unterrichts in kunstpädagogischen Einrichtungen aller Ebenen.

POWRÓT