Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza regionalny konkurs plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią” z okazji Roku Zbigniewa Herberta

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastycznych i literackich
 • kształcenie ekspresji i zdolności twórczego myślenia
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji
 • motywowanie do podejmowania przez dzieci prób samodzielnego tworzenia

Regulamin konkursu:

 1.  Konkurs kierowany jest do uczniów z jeleniogórskich szkół podstawowych.
 2. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  uczniów klas I-III szkół podstawowych
  uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie lub narysowanie ilustracji w wielkości nie przekraczającej formatu A3 do wybranego fragmentu utworu autorstwa Zbigniewa Herberta pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”.

TREŚĆ UTWORU

Zastukaj palcem w ścianę – z dębowego klocka wyskoczy kukułka
wywoła drzewa jedno i drugie aż stanie las
zaświstaj cienko – a pobiegnie rzeka mocna nić która zwiąże góry z dolinami
chrząknij znacząco – oto miasto z jedną wieżą szczerbatym murem i domkami żółtymi jak kostki do gry teraz zamknij oczy spadnie śnieg
Zgasi zielone płomyki drzew wieżę czerwoną
pod śniegiem jest noc z błyszczącym zegarem na szczycie sową krajobrazu.

4. Uwaga! Może być ilustracja do innego utworu Zbigniewa Herberta.
5. Wykluczone są prace niesamodzielne – ingerencja i pomoc nauczyciela/rodziców powinna ograniczać się do inspiracji dziecka.
6. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.
7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.
8. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły nie jest ograniczona.
9. Każda praca powinna zawierać metryczkę autora: imię, nazwisko, wiek dziecka/ klasa; imię i nazwisko opiekuna; nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły.
10. Termin nadsyłania prac do 10 kwietnia 2018 r.
11. Prace plastyczne należy dostarczyć na adres organizatora:
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra

12. Prace, które nie spełniają wymogów oraz nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.
13. Rozstrzygniecie i uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest w maju 2018 r. O ewentualnych zmianach laureaci zostaną osobiście powiadomieni przez organizatora konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną wraz z opiekunami zaproszeni na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród.

Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy konkursu przewidują uroczyste wręczenie nagród podczas Nocy Muzeów 2018.

UWAGA: Nadsyłając pracę autorzy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością organizatora. Przysłanie pracy plastycznej, oznacza przyjęcie ww. warunków konkursu oraz  zgodę na umieszczenie imion i nazwisk autorów w Internecie i na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.

POWRÓT