Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Lekcje Muzealne dla młodzieży i dorosłych – oferta na rok 2023/24


27 września 2022

W 2023/24 r. proponujemy lekcje muzealne poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy indywidualnie i w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych działań twórczych.

 INFORMACJE PODSTAWOWE

  • Opiekunowie grupy mają wstęp do muzeum bezpłatny.
  • Cena lekcji: 10 zł/os
  • Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
  • Zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku.
  • Czas trwania zajęć od 45 – 60 min.
  • Rezerwację lekcji prosimy dokonywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
  • Prosimy o poinformowanie w  przypadku rezygnacji.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.

REZERWACJA ZAJĘĆ:
telefonicznie: 75 75 234 65 wew. 89,
mailowo: oswiata@muzeumkarkonoskie.plinfo@muzeumkarkonoskie.pl kierownik.edukcja@muzeumkarkonoskie.pl 
Osoba prowadząca animacje i warsztaty : Natalia Kryszpin Dział Edukacji.

Prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna.

Wykłady – lekcje muzealne

                     1. Kościół Łaski w Jeleniej Górze

Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania  sześciu kościołów Łaski na Śląsku, szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która powstała.

Prowadząca Helena Skwarek, Dział Sztuki

                     2. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich

Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX w niewielkich Kowarach  prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawili na rycinach, które były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

Prowadząca:  Anna Szczodrak, Dział Sztuki

3. Józef Gielniak (1932 – 1972). Życie i twórczość mistrza linorytu.

Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lat związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami ,m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

Prowadząca: Helena Skwarek, Dział Sztuki

4. Złoty wiek Jeleniej Góry.

Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych oraz zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w Sali oświatowej.

Prowadząca: Helena Skwarek, Dział Sztuki

5. Malarstwo karkonoskie

Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór jak i malownicze krajobrazy pojawiającej się w różnych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,) poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta,Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, wreszcie Dresslera, jego uczniów i wreszcie artystów skupionych w Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza. 

Prowadząca: Anna Szczodrak, Dział Sztuki

6. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość

Uczestnicy lekcji poznajążyciorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.

Prowadząca: Anna Szczodrak, Dział Sztuki

                   7.  Historia dolnośląskiego stroju ludowego (2 poł. XVIII – pocz. XX w.).

W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru, co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej oglądnąć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej, zarówno szkół podstawowych, jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Prowadząca:  Katarzyna Szafrańska, Dział Etnologii               

8. Zapomniane rzemiosła 

W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła  wiejskie: tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła (szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle (jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.) Można wybrać 1czy 2 rzemiosła lub grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji (45 min) lub wszystkie wymienione na dłuższym wykładzie (2 x 45 min). Zajęcia przeznaczone dla słuchaczy ze szkół podstawowych (kl. VI- VIII) lub szkół średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

Prowadząca: Katarzyna Szafrańska, Dział Dział Etnologii

9. Historia budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich.

Na tle historii regionu przedstawienie rozwoju osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami przedstawiona zostanie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich, studentów i przewodników regionalnych oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Prowadząca: Katarzyna Szafrańska, Dział Etnologii

10.  Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją Wielkanocy.

W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm i pisania jaj. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Prowadząca: Katarzyna Szafrańska, Dział Etnologii

                      11. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku. 

W prezentacji multimedialnej zaprezentowane została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej. Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.  Czas wykładu 1,5 godziny.

Prowadząca: Katarzyna Szafrańska, Dział Etnologii

12. Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie. Opowieść o jeleniogórskim rynku.                     

(starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).

Prowadzący: Robert Rzeszowski, Dział Historii

13.Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca- litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego,

(starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).

Prowadzący: Robert Rzeszowski, Dział Historii

14. „Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w”.

Prowadzący: Robert Rzeszowski, Dział Historii

15. Świat dawnej fotografii- fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego

(szkoły ponadpodstawowe).

Prowadzący: Robert Rzeszowski, Dział Historii

16. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich. 

Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Prowadzący: Tomasz Miszczyk, Dział Archeologii

17. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych. 

Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto). Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

18. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach.

Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Prowadzący: Tomasz Miszczyk, Dział Archeologii

19. Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim.

Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy    w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki) na podstawie wyników badań archeologicznych. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Prowadzący: Tomasz Miszczyk, Dział Archeologii

20. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.

Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk.                              Prowadzący: Tomasz Miszczyk, Dział Archeologii

POWRÓT