Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Kwalifikowany opiekun ekspozycji – Oferta Pracy


5 grudnia 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Kwalifikowany opiekun ekspozycji
Miejsce pracy:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Zakres obowiązków
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
a) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych (także w trakcie zmian ekspozycji).
b) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych
c) Udział przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum
d) Pomoc przy montażu i demontażu wystaw.
e) Obsługa zwiedzających muzeum
f) Sprzedaż biletów wstępu do muzeum wraz ze sporządzaniem dokumentacji wg wytycznych działu księgowości,
g) Sprzedaż pamiątek i wydawnictw,
h) Wystawianie faktur za sprzedaż biletów i wydawnictw na ży-czenie klienta,
i) Sprzedaż wysyłkowa zamawianych wydawnictw.
Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie średnie,
obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym – preferowane: angielski, niemiecki,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Co oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

POWRÓT