Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Konkurs na recenzję


18 maja 2020

Przy okazji Nocy Muzeów, zainaugurowaliśmy konkurs na recenzję obecnej wystawy czasowej – „Piękny i Bestia”. Nagrodami w konkursie są szklane niespodzianki wykonane przez wrocławskich artystów szkła, oraz całoroczny bilet wstępu do Muzeum, zatem z pewnością warto wziąć w nim udział!


Regulamin Konkursu „Recenzja wystawy czasowej Piękny i Bestia”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator i Fundacja „Fly with Art”.
3. Konkurs odbędzie się w dniach 16.05 – 21.06.2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w dniach 16.05 – 21.06.2020 odwiedzi wystawę czasową „Piękny i Bestia” w godzinach otwarcia Muzeum.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odwiedzenie wystawy czasowej „Piękny i Bestia” i napisania swojej recenzji z wystawy czasowej.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

§3 Warunki i zasady udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść do Muzeum w dniach 16.05 – 21.06.2020 na wystawę czasową „Piękny i Bestia” i napisać swoją recenzję dotyczącą wystawy.
2. W przypadku, w którym Uczestnik jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Uczestnika w konkursie
3. Format pracy: format A 4, czcionka 12, maksymalna liczba znaków: 1800 ze spacjami. Mile widziana ilustracja (rysunek lub fotografia)
4. Napisaną recenzję wraz z danymi kontaktowymi należy przesłać do 21 czerwca 2020 r. w pliku PDF na adres e-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl

§4 Kryteria oceniania
1. Komisja Konkursowa oceni recenzję biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność pracy z tematem
b) trafny tytuł (związany z treścią pracy)
c) przedstawienie problematyki wystawy
d) subiektywna ocena
e) spójność tekstu
§4 Nagrody
1. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze recenzje, które zostają nagrodzone.
2. Nagrodami w konkursie będą szklane niespodzianki wykonane przez wrocławskich artystów szkła oraz całoroczny, bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

§5 Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 czerwca 2020.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 30 czerwca 2020 w Muzeum o godz. 14.00.
4. W przypadku nieobecności laureata podczas wręczania nagród, będzie ona do odebrania w siedzibie głównej Muzeum, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

UWAGA: Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Udział w Konkursie oznacza przyjęcie ww. warunków konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie zwycięskich prac oraz zgodę na opublikowanie wizerunku w mediach społecznościowych w formie zdjęć/nagrań z uroczystości wręczenia nagród

POWRÓT