Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Szkła Artystycznego. Kolekcja im. Mieczysława Buczyńskiego

Początki kolekcji szkła artystycznego sięgają 1 poł. XX w., gromadzenie rozpoczął pierwszy dyrektor Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze Hugo Seydel (1840 – 1932). Po II wojnie światowej część z tych szkieł zasiliło zbiory niektórych polskich renomowanych muzeów.

Dział Szkła Artystycznego powstał w 1975 r. Powołanie tego działu było konsekwencją, podjętej już w 1964 r. specjalizacji jeleniogórskiego Muzeum w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania dawnej i współczesnej twórczości artystycznej ze szkła. Specjalizacja wynikała z konieczności udokumentowania tej, tak specyficznej dla regionu, dziedziny sztuki, która rozwijała się tu nieprzerwanie od średniowiecza po współczesność

Zasadnicze ramy i kierunki specjalizacji nakreśliła grupa konsultacyjna, złożona z pracowników dawnego Muzeum Śląskiego (obecnie Muzeum Narodowego we Wrocławiu), działająca pod kierunkiem dr Marii Starzewskiej. Jej skład tworzyli: Józef Piątek, kierownik referatu muzeów regionalnych, mgr Anna Chrzanowska, kustosz działu rzemiosła artystycznego oraz ówczesny kierownik muzeum jeleniogórskiego mgr Zbisław Michniewicz, pionier muzealnictwa na Dolnym Śląsku.

Prezentacją dorobku działu jest, czynna od 1973 r., stała wystawa szkła artystycznego, która, na przykładzie ok. 1500 eksponatów, zapoznaje – w układzie chronologicznym i merytorycznym – z dziejami twórczości ze szkła od starożytności po współczesność. W miarę pozyskiwania cennych nabytków wystawa jest ciągle wzbogacana i poszerzana. Ekspozycję wzbogacają nieliczne depozyty z Muzeów Narodowych z Warszawy i Wrocławia. Są to przykłady szkieł, których nie udało się jeszcze pozyskać do zbiorów własnych.

W latach 90. XX wieku kolekcję wzbogacił liczący ponad 1000 szkieł przekaz z dawnej wzorcowni Huty Julia w Piechowicach. Obecnie Dział, dzięki funduszom Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego systematycznie powiększa zbiory poprzez przemyślane zakupy eksponatów o walorach wystawienniczych. Oprócz dzieł unikatowych i szkieł użytkowych od początku tworzenia kolekcji zbierano również wzorniki form, projekty, narzędzia szklarskie i przekazy świadków dotyczące procesu powstawania szkła. Do priorytetowych zadań Działu należą: kontynuacja rozbudowy kolekcji, prowadzenie badań nad twórczością ze szkła, organizowanie wystaw w kraju i za granicą, popularyzacja i promocja dawnej i współczesnej twórczości w tym zakresie.

Kolekcja szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego posiada największe, liczące ponad 7000 eksponatów zbiory szkła. W rankingu europejskim kolekcja zalicza się do czołówki dziesięciu najlepszych zbiorów, prezentuje wszystkie techniki wytwórcze i sposoby uszlachetniania szkła, poprzez szlifowanie, rytowanie, malowanie emaliami i złotem, iryzację, barwienie w masie czy trawienie.

Sponsorem Kolekcji Szkła Artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego jest JZO sp. z o.o. – producent soczewek okularowych.

POWRÓT