Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Dział Oświatowy

Dział utworzony został w 1975 roku. Głównym jego zadaniem jest organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, prelekcji, spotkań, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dział współpracuje ze szkołami prowadząc działalność informacyjną i szkoleniową dla nauczycieli. W porozumieniu z pracownikami merytorycznymi pozostałych Działów organizuje odczyty, prelekcje, wykłady dotyczące działalności muzeum i prezentowanych wystaw.

Dział zajmuje się również oprowadzaniem po wystawach stałych i czasowych, prowadzi dokumentację i filmotekę wystaw prezentowanych w muzeum

Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Lekcje muzealne przeprowadzamy dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów po uprzednim zgłoszeniu w celu ustalenia terminu zajęć.

Grupy prosimy zgłaszać na tydzień przed ustalonym terminem, w przypadku prezentacji multimedialnej – 2 tygodnie wcześniej.

Odpłatność:

1. Lekcja muzealna, czas trwania zajęć 45 – 60 min.:

cena: 30 zł od grupy do 15 osób,

powyżej 15 osób 3,- zł od osoby

2. Wykłady specjalistyczne, czas trwania 60 – 90 min:

cena: 50 zł od grupy

3. Warsztaty, czas trwania zajęć 45 – 60 min.:

cena: w zależności od rodzaju zajęć i rodzaju wykorzystywanych materiałów do ich przepro- wadzenia: od 5,- do 10,- zł od osoby

Kontakt:

Dział Oświatowy

Aneta Sikora-Firszt – kierownik

tel. 075 64 38 155; 075 75 234 65 wew. 37

promocja.muzeumjg@pbox.pl

 

POWRÓT