Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

DOLNOŚLĄSKIE TRADYCJE NA FESTIWALU W KAZIMIERZU.


31 sierpnia 2021

W ostatnich dniach sierpnia zakończył się 55. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. To najbardziej prestiżowy konkurs tradycji w Polsce, gdzie prezentują się artyści kontynuujący przekaz pokoleń w zakresie śpiewu i muzykowania. Podczas trzech dni konkursowych prezentacji zaprezentowało się 650 wykonawców z terenu 14 województw.

Wśród laureatów, podobnie jak w latach ubiegłych, znaleźli się reprezentanci Dolnego Śląska występujący w kategorii śpiewaków. Trzecią nagrodę przyznano Zespołowi Śpiewaczemu „Gościszowianie” z Gościszowa (gm. Nowogrodziec), natomiast wyróżnienie – Męskiej Grupie Śpiewaczej z Zespołu „Łastiwoczka” w Przemkowie.

„Gościszowianie” są także laureatem tegorocznej Nagrody im. Oskara Kolberga. W repertuarze grupy znajdują się tradycyjne pieśni przekazane przez pokolenie rodziców i dziadków, którzy jako polscy reemigranci z Bośni osiedli po wojnie w okolicach Bolesławca. W konkursowym zestawie zaśpiewano m.in. dawną kolędę żniwną, która zwyczajowo kończyła cykl zabiegów o bieżące plony, ale też inicjowała czas zabiegów o urodzaj przyszłoroczny.

Zespół „Łastiwoczka” składa się z potomków ekspatriantów z Podkarpacia, którzy od 1947 roku zamieszkują na Dolnym Śląsku. Na kazimierskiej scenie przedstawili balladę o nieszczęśliwej dziewczynie i pieśni rekruckie. Wykonali je w tradycyjnych strojach zgodnych z wzorami tradycji.

W konkursie zaprezentował się także śpiewak z Rząsin Marian Pukacki, który po raz pierwszy w konkursie jako dorosły wykonał balladę i starą pieśń rekrucką przejętą od swej mistrzyni Feliksy Cierlik – wielokrotnej laureatki festiwali w Kazimierzu w latach ubiegłych.

Po raz pierwszy w Kazimierzu swoje dzieła pokazała artystka w dziedzinie bibułkarstwa – Maria Kida z Mściszowa, która za autorską prezentację sztuki ludowej uzyskała główną nagrodę Targów Sztuki Ludowej. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce i poza granicami. Jej kunszt będzie można podziwiać podczas wystawy „Dawno, niedawno…, dzisiaj” w Muzeum Karkonoskim od 24 września.

Uczestniczenie w konkursach festiwali kazimierskich wzmacnia przekaz tradycji w środowiskach lokalnych i stanowi promocję kultury dolnośląskich gmin na forum ogólnopolskim.

Udział Artystów w tegorocznym festiwalu był możliwy dzięki współpracy organizacyjnej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Starostwem Powiatowym w Bolesławcu i Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Muzeum Karkonoskie jest regionalnym centrum kompetencji w zakresie realizacji zaleceń Konwencji UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo tradycji podlega promocji i jest dokumentowane jako ważny element narodowej kultury.

Henryk Dumin

zespół „Gościszowianie”
zespół „Gościszowianie”
zespół „Gościszowianie”
Męska Grupa Śpiewacza z Zespołu „Łastiwoczka”
Męska Grupa Śpiewacza z Zespołu „Łastiwoczka”
Stoisko Marii Kidy

POWRÓT