Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

15.04 – Światowy Dzień Sztuki


15 kwietnia 2020

Dział Sztuki wyodrębniono w 1975 r., kiedy to w Muzeum wprowadzono nową strukturę. Obecnie w Dziale znajduje się ponad osiem tysięcy obiektów. Zbiory są bardzo zróżnicowane, składają się na nie eksponaty ze wszystkich dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika), rzemiosła artystycznego (konwisarstwo, kowalstwo, stolarstwo, tkactwo, ceramika), a także sfragistyki, numizmatyki i eksponaty związane z historią regionu.
Podstawę kolekcji stanowią zbiory przedwojenne. Jednak dokonywane zakupy oraz przekazy wzbogacają zbiory w interesujących nas dziedzinach: dokumentacja życia artystycznego w regionie oraz kolekcja druku wypukłego. Gromadzimy przedmioty, będące świadectwem artystycznego rzemiosła i sztuki uprawianej przez twórców działających w regionie.
Szczególne miejsce w Dziale zajmuje spuścizna po Józefie Gielniaku (1932-1972), wybitnym grafiku tworzącym w Kowarach. Posiadamy kompletny zbiór jego linorytów, większość oryginalnych płyt linorytniczych, szkice, rysunki a także liczne pamiątki przekazane muzeum po śmierci artysty przez jego żonę, Grażynę Danielę Gielniak.
Od 1978 r. Muzeum organizuje Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka. Nagrodzone prace, przechodzą na własność Muzeum, co pozwoliło stworzyć nam podstawę kolekcji współczesnego druku wypukłego obecnie liczącego około 250 grafik.
Największą natomiast kolekcją w Dziale jest zbiór grafiki, liczący ponad trzy tysiące egzemplarzy. Większość to dziewiętnastowieczne widoki z Karkonoszy, innych pasm Sudetów i miast dolnośląskich. Najciekawsze z nich powstały w Kowarach, gdzie w XIX w. istniały co najmniej dwa zakłady litograficzne wydające w dużych nakładach pejzaże z myślą o kupujących chętnie takie pamiątki turystach. Do najbardziej znanych kowarskich autorów należeli: Friedrich A. Tittel (1782-1836), Carl T. Mattis (1789-1881), Ernst W. Knippel (1811-1900), Carl Rieden (1802-1858). W zbiorach znajdują się także prace wielu innych grafików.
Tworzymy również kolekcję malarstwa, obecnie liczy ona około 190 dzieł – zawiera głównie obrazy pejzażystów śląskich, wśród których należałoby wymienić: Adalberta Woelfla (1823 – 1896), Adolfa Dresslera (1833 – 1881), Wilhelma Kraussa (1830 – 1836), Quido Manesa (1828 – 1880), Gertrud Staats (1859 – 1938).
W 2007 r. zbiory malarstwa o tematyce karkonoskiej powiększyły się o 35 obrazów pochodzących z kolekcji Henryka Szymczaka. W 2013 r. zakupiliśmy 12 kolejnych pejzaży z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego m. in. autorstwa: Carla Ernsta Morgensterna (1847 – 1928), Otto Müller – Hartau (1898 – 1969), Gustava Olbrichta (1851-1892).
Od 1980 r., dzięki systematycznym zakupom, rozpoczęto tworzenie kolekcji prac Wlastimila Hofmana (1881-1970), malarza, który od 1947 r. mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie.
Niezwykle cennym dziełem w zbiorach jest drewniany model ewangelickiego kościoła Łaski w Jeleniej Górze wykonany przez jego architekta Martina Frantza w 1709 r. Model jest wizualnym przedstawieniem projektu według którego wybudowano kościół w latach 1709 – 1718.
W 1979 r. podczas robót drogowych w Piechowicach znaleziony został złoty skarb – 94 monety z okresu od XV do XVII wieku, który został przekazany do naszych zbiorów.
Największa ilość monet pochodzi z Niderlandów, w zespole są także monety hiszpańskie, tureckie i włoskie, Najwcześniejsza moneta z tego znaleziska to złoty dukat Macieja Korwina ( 1458 – 1490 ) oraz dukat pochodzący z roku 1497, powstały w mennicy działającej w Hamburgu.
Oprócz wymienionych eksponatów w zbiorach Działu Sztuki znajduje się dużo innych ciekawych obiektów takich jak: ceramika, wyroby konwisarskie, pamiątki, tkaniny, elementy stroju kobiecego z XIX w., czy rzeźba, wśród której są wyjątkowe dzieła.
Zbiór naszego Działu Sztuki jest niezwykle różnorodny, dzięki temu możemy gromadzić przedmioty z wielu dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego, które dają szerokie spojrzenie na twórczość artystów działających w regionie.

POWRÓT