Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Zajęcia Edukacyjne 2021/22 – Warsztaty.


31 sierpnia 2021

INFORMACJE OGÓLNE
Proponujemy Państwu warsztaty poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy indywidualnie i w grupach. Warsztaty dla szkół, wpisując się w podstawy programowe, uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych działań twórczych.
INFORMACJE PODSTAWOWE
• Z uwagi na sytuację epidemiczną – liczba uczestników jest ograniczona.
• Cena warsztatów: 15 zł/os. (w tym bilet wstępu do muzeum). Opiekunowie grupy – wstęp bezpłatny.
• Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
• Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku.
• Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi. Prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.
REZERWACJA ZAJĘĆ
• telefonicznie: 75 645 50 89
• mailowo: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl, info@muzeumkarkonoskie.pl,
• prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna

POWRÓT