Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

WYSTAWA „W OBIEKTYWIE SENIORA”


4 maja 2012

Ogromny postęp zarówno w sferze rejestracji obrazu jak i jego przetwarzania oraz dostępność techniki cyfrowej sprawia, że dziś każdy zainteresowany, może samodzielnie wykonywać i edytować własne fotografie. Jak pokazuje praktyka i seniorom nie obca jest pasja zatrzymania ciekawych obserwacji w kadrze, prezentowania własnej wizji świata.

 Doskonaląc swój warsztat fotograficzny osiągają coraz lepsze efekty.

 

Sekcja fotograficzna KUTW działa już ósmy rok, a od pięciu lat pod troskliwym okiem opiekuna i instruktora Ryszarda Literackiego. Umożliwia ona słuchaczom poznanie nie tylko zasad kompozycji i podstaw fotografiki, ale także opanowanie cyfrowej obróbki zdjęć.

POWRÓT