Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Wydarzenia 10.11 – Historia Okiem, Historia Piórem.


8 listopada 2021

Już w tę środę (10.11.) aż dwa ciekawe wydarzenia w naszym Muzeum!

O godzinie 12:00 – Wernisaż wystawy fotograficznej „Tropami Historii”.
Projekt Tropami historii – łączy w sobie dwa główne kierunki: artystyczny i edukacyjny. Poprzez kreowanie obrazów fotograficznych inspirowanych realnym wyglądem Jeleniej Góry chcemy pokazać ludzi, miejsca i zdarzenia oznaczone historią. Ich znaczenie dla ciągłości kulturowej i tożsamości miasta. Łącząc zainteresowanie fotografią młodych i starszych osób z chęcią odkrywania rzeczy mało znanych lub wręcz zapomnianych odwołujemy się do ludzkiej ciekawości i potrzeby dokumentowania. Uczestnicy projektu pod kierunkiem liderów – fotografów, skupionych w Jeleniogórskiej Strefie Fotografii, eksplorowali podczas wycieczek fascynujące ślady przeszłości Jeleniej Góry wpisane w budowle, rzeźby, obiekty artystyczne i użytkowe, wiadukty, mosty. działalność wielkich osobowości, których dokonania można oglądać do dzisiaj w przestrzeni miasta. Następnie uwieczniali takie właśnie miejsca. Ich dzisiejszy ogląd w konfrontacji z wiedzą historyczną, który poruszył ich wyobraźnię i wzbudził zainteresowanie. Efekty tych wycieczek pokazane zostaną na wystawie, towarzyszyć jej będzie katalog z fotografiami wykonanymi przez uczestników wycieczek oraz tekstami Justyny Wierzchuckiej i Jacka Jaśko.

O godzinie 14:00 – spotkanie autorskie z Rafałem Skąpskim, autorem wspomnień Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej: „Dziwne jest serce kobiece…”.
Rafał Skąpski przez 10 lat kierował Państwowym Instytutem Wydawniczym, był wiceprezesem Polskiego Radia (1998-2001) i wiceministrem kultury (2001-2004). Od roku 2005 jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest także prezesem spółki Targi Książki organizującej Warszawskie i Śląskie Targi Książki. Od ponad 10 lat uprawia publicystykę na tematy kultury, w tym książek, historii, genealogi i bieżącej polityki.Autorka dwóch tomów wspomnień „Dziwne jest serce kobiece” ZOFIA z ODROWĄŻ PIENIĄŻKÓW-SKĄPSKA zapisywała wydarzenia ze swego życia przez 60 lat. Urodziła się w Kaliszu w 1881 roku, zmarła w Krakowie w 1961. Jako maleńkie dziecko mieszkała z rodzicami w ich majątku Goszczynno koło Łęczycy. Dzieciństwo i młodość spędziła w Krakowie, po wczesnym (1900) zamążpójściu przeniosła się z mężem w okolice Tarnowa następnie na 17 lat na Sądecczyznę gdzie małżonkowie Skąpscy byli dzierżawcami majątków Łososina Dolna i Brzezna. W roku 1920 przenieśli się na Pomorze obejmując majątek Przeszkoda (pow. Golubsko-Dobrzyński), a po roku przenosząc się do Wielkiego Łęcka (Działdowskie) skąd wyrzucili ich niemieccy najeźdźcy. Po chwilowym aresztowaniu, zostali zwolnieni bez prawa powrotu do Łęcka. Okres okupacji spędzili w podkrakowskim majątku Hebdów administrowanym przez najstarszego syna. Zofia Skąpska zarówno na Sądecczyźnie jak i na Pomorzu publikowała w prasie reportaże, opowiadania, felietony, uprawiała publicystykę poradniczą. Była aktywna społecznie, od 1937 roku pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Ziemianek Pomorskich.Rękopis Wspomnień to 21 stukartkowych zeszytów, które odczytał i przeniósł na zapis komputerowy wnuk Autorki – Rafał Skąpski

POWRÓT