Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Wręczenie certyfikatów przewodnickich.


4 sierpnia 2022

W środę (03.08.2022) w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Krzysztofa Maja, z Sudeckimi Przewodnikami Górskimi. W spotkaniu udział wziął również Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Piotr Wnukowicz oraz przedstawiciele Zarządu PTTK Sudety Zachodnie, Pan Andrzej Mateusiak Wiceprezes PTTK Sudety Zachodnie, będący jednocześnie kierownikiem kursu dla kandydatów na Przewodników Sudeckich.
Pan Wicemarszałek wręczył nowym przewodnikom górskim certyfikaty oraz legitymacje i identyfikatory przewodnickie, zaś z rąk Pani Dyrektor Muzeum Karkonoskiego – Julity Izabeli Zapruckiej, przewodnicy otrzymali również upominki muzealne.Pan Wicemarszałek zainteresowany opinią i sugestiami co do kierunków w jakich powinna zmierzać strategia promocji turystyki realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zainspirował ożywioną dyskusję na ten temat.
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego podkreśliła rolę Muzeum w działaniach na rzecz promocji dziedzictwa Dolnego Śląska, aktywność instytucji w obszarze turystyki oraz efekty szerokiej i owocnej współpracy pomiędzy Muzeum Karkonoskim a PTTK Sudety Zachodnie, zapraszając jednocześnie Przewodników do kolejnych, częstych wizyt w naszym Muzeum.

POWRÓT