Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

State of Glass – Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu


7 lipca 2022

15 lipca 2022 roku rozpocznie się kolejny cykl unikatowych w skali Polski spotkań artystów
z dziedziny sztuki szkła. Projekt obejmie warsztaty i pokazy hutnicze, zajęcia ze studentami, działania plenerowe oraz sympozjum naukowe poświęcone sztuce i technologii szkła. 

Celem wydarzenia jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania będą także formą prezentacji  najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest w grudniu 2022 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmie również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce.

Termin

15-23 lipca 2022

Miejsca spotkań

Laboratorium Szkła Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Leśna Huta w Szklarskiej Porębie, Stacja Turystyczna ORLE w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach, Szkoła Szkła Użytkowego w Železným Brodzie w Czechach.

Organizatorzy

Organizatorem „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program pokazów, warsztatów, prezentacji  i wykładów będzie już wkrótce dostępny na stronie www.okis.pl.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

POWRÓT