Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Regulamin konkursu regionalnego graficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych “MOJE NIEZAPOMNIANE CHWILE” organizowanego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Konkursu graficznego „Moje niezapomniane chwile” (Konkursu) jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
 2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, wysłaną drogą pocztową lub dostarczoną osobiście
 2. Prace muszą być wykonane w dowolnej technice graficznej, format A3.
 3. Każda praca powinna zostać podpisana z umieszczeniem  imienia i nazwiska wykonawcy (z tyłu pracy), adresu szkoły– kontakt telefoniczny, wiek, imię i nazwisko osoby prowadzącej.
 4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów.

III. Terminarz

 1. Termin nadsyłania prac mija dnia 9 kwietnia 2018 roku.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo, by nie wyłaniać zwycięzców, jak i przyznać miejsca ex aequo.
 5.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 7 maja 2018 roku.
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Facebook muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego www.muzeumkarkonoskie.pl

IV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagrody zostaną wręczone podczas Nocy Muzeów 2018 r. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach www.muzeumkarkonoskie.pl

POWRÓT