Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

REGULAMIN KONKURSU „MOJA PRZYGODA Z MUZEUM”

Regulamin konkursu fotograficznego
„Moja przygoda z Muzeum ”


1. Postanowienia  ogólne
1.1  Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

1.2  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 07 kwietnia 2014 roku
(decyduje data stempla pocztowego)

1.3  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona przeglądu i oceni prace. Informacje dotyczące konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego www.muzeumkarkonoskie.pl.

1.5   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się  w Noc Muzeum 18.05.2014,

1.6 Z nadesłanych  prac konkursowych zostanie przygotowana wystawa, która będzie można zobaczyć w Noc Muzeów 2014.

1.7 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2.  Cele konkursu
2.1   Celem konkursu jest promowanie instytucji kulturalnej jakim jest Muzeum Karkonoskie oraz przynależne do niego oddziały (Muzeum Historii i Militariów, Muzeum Zamek Bolków, Muzeum Carla i Gerharta Hauptmanna w Szklarskiej Porębie) . Drugim z najważniejszych zadań konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć oraz ich autorów którzy hobbistycznie lub profesjonalnie zajmują się fotografią. Szukamy ciekawych ujęć kompozycyjnych, oryginalnych spostrzeżeń, nietypowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w fotografii. Tematem przewodnim konkursu jest muzeum przedstawione w świetle ważnych wydarzeń muzealnych, imprezy zarejestrowanej podczas pobytu w muzeum lub jego oddziałach.

3. Zasady konkursu
3.1   Nadsyłane zdjęcia mogą przedstawiać wnętrza Muzeum, poszczególne elementy konstrukcyjne, wystawowe, postacie, zdarzenia, wszystko to co wiąże się z Muzeum.
Przypominamy że Muzeum Karkonoskie posiada  trzy oddziały , które warto zwiedzić  tj:

● Dom Carla i Gerharta Hauptmannów  w Szklarskiej Porębie
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
tel.: 075 717 26 11

● Muzeum Zamek Bolków
59-420 Bolków
tel/fax: 075 7413297

● Muzeum Historii i Militariów
ul. Sudecka 83, 58-500 Jelenia Góra
tel: 075 642 92 22
mamy  nadzieje że staną się one ciekawą inspiracją do powstania zdjęć.

3.2   Warunkiem przyjęcia nadesłanych prac są zdjęcia sfotografowane wyłącznie
z Muzeum i jego Oddziałów.

3.3  Zdjęcia należy  podpisać z tyłu na podklejonej kartce, umieszczając na niej następujące dane:
– imię i nazwisko
– wiek
–  tytuł
–  czas powstania ( data, miesiąc, rok)
–  adres zamieszkania
–  nr telefonu lub e-mail

3.4 Wszystkie prace prosimy przysyłać lub dostarczyć osobiście  na adres:
Muzeum Karkonoskie ( Dział Oświatowy)
ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

3.5  Nadesłane prace, ich publikowanie,  jak i prawa autorskie przechodzą na własność Muzeum.
Pozostałe pytania prosimy wysyłać na nasz adres e-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl lub drogą telefoniczną : tel/fax: 75 75 234 65; 75 64 38 155.
Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora listownie lub telefonicznie.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na stronie www.muzeumkarkonoskie.pl

POWRÓT