Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MUZEUM W OBIEKTYWIE”

Regulamin konkursu fotograficznego
„Muzeum w obiektywie ”

1. Postanowienia  ogólne

1,1  Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

1.2  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 05 maja 2014 roku
(decyduje data stempla pocztowego)

1.3  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona przeglądu i oceni prace. Informacje dotyczące konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego www.muzeumkarkonoskie.pl.

1.5   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się  w Noc Muzeum 18.05.2014,

1.6 Z nadesłanych  prac konkursowych zostanie przygotowana wystawa, która będzie można zobaczyć w Noc Muzeów 2014.

1.7 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół licealnych oraz Jeleniogórzan.

2.  Cele konkursu

2.1   Celem konkursu jest promowanie instytucji kulturalnej jakim jest Muzeum Karkonoskie oraz przynależne do niego oddziały (Muzeum Militariów, Muzeum Zamek Bolków, Muzeum Carla i Gerharta Hauptmanna w Szklarskiej Porębie) . Drugim z najważniejszych zadań konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć oraz ich autorów którzy hobbistycznie lub profesjonalnie zajmują się fotografią. Szukamy ciekawych ujęć kompozycyjnych, oryginalnych spostrzeżeń, nietypowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w fotografii. Tematem przewodnim konkursu jest muzeum przedstawione w świetle ważnych wydarzeń muzealnych, imprezy zarejestrowanej podczas pobytu w muzeum lub jego oddziałach.

3. Zasady konkursu

3.1   Nadsyłane zdjęcia mogą przedstawiać wnętrza Muzeum, poszczególne elementy konstrukcyjne, wystawowe, postacie, zdarzenia, wszystko to co wiąże się z Muzeum.
Przypominamy że Muzeum Karkonoskie posiada  trzy oddziały , które warto zwiedzić  tj:

● Dom Carla i Gerharta Hauptmannów  w Szklarskiej Porębie
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
tel.: 075 717 26 11

● Muzeum Zamek Bolków
59-420 Bolków
tel/fax: 075 7413297

● Muzeum Historii i Militariów
ul. Sudecka 83, 58-500 Jelenia Góra
tel: 075 642 92 22
mamy  nadzieje że staną się one ciekawą inspiracją do powstania zdjęć.

3.2   Warunkiem przyjęcia nadesłanych prac są zdjęcia sfotografowane wyłącznie
z Muzeum i jego Oddziałów.

 

3.3  Zdjęcia należy  podpisać z tyłu na podklejonej kartce, umieszczając na niej następujące dane:
– imię i nazwisko
– wiek
–  tytuł
–  czas powstania ( data, miesiąc, rok)
–  adres zamieszkania
–  nr telefonu lub e-mail

3.4 Wszystkie prace prosimy przysyłać lub dostarczyć osobiście  na adres:
Muzeum Karkonoskie ( Dział Oświatowy)
ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

3.5  Nadesłane prace, ich publikowanie,  jak i prawa autorskie przechodzą na własność Muzeum.
Pozostałe pytania prosimy wysyłać na nasz adres e-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl lub drogą telefoniczną : tel/fax: 75 75 234 65; 75 64 38 155
Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora listownie lub telefonicznie.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na stronie  www.muzeumkarkonoskie.pl

POWRÓT