Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Posiedzenie-Rady-23-11-2012


18 grudnia 2017

Posiedzenie Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 23 listopada 2012 (piątek)

Miejsce obrad: siedziba główna muzeum, Jelenia Góra, ul. Matejki 28.

 

Obrady w godzinach 11.00 – 15.00.

 

Porządek obrad:

 

1.   Przywitanie członków Rady przez Dyrektora Muzeum, sprawy formalne.
2.   Przekazanie głosu Przewodniczącemu Rady dr Piotrowi Oszczanowskiemu; zatwierdzenie porządku obrad. Na wniosek Dyrektora muzeum porządek obrad rozszerzono o dyskusję nad zmianą schematu organizacyjnego Muzeum.
3.   Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady 9 grudnia 2011 r.

 

4.   Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i planów:

 

– sprawozdanie roczne za 2011 r.,

 

– plan działalności muzeum w 2012 r.,

 

– przedstawienie stanu realizacji założeń planu w roku bieżącym (frekwencja, zakupy eksponatów, gospodarka finansowa, ekspozycje stałe).

 

5.   Przerwa na kawę/herbatę.

 

6.   Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum. Dyskusja.

 

7.   Zwiedzanie stałej wystawy szkła artystycznego otwartej 1 września br. Dyskusja, wnioski.

8.   Zakończenie obrad.

POWRÓT