Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Posiedzenie-Rady-9-12-2011


18 grudnia 2017

Posiedzenie Rady Muzeum 2011
9 grudnia 2011
Miejsce obrad: siedziba główna muzeum, Jelenia Góra, ul. Matejki 28.
Obrady w godzinach 11.00 – 15.00.

Porządek obrad:
1. Przywitanie członków Rady przez Dyrektora Muzeum, sprawy formalne.
2. Przekazanie głosu Przewodniczącemu Rady dr Piotrowi Oszczanowskiemu, zatwierdzenie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania rocznego i planów (przesłanych wcześniej pocztą e-mailową).
4. Przedstawienie przez Główną Księgową sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz  przychodów i kosztów za 10 miesięcy 2011 r.
5. Przedstawienie przez Dyrektora muzeum:
– przebiegu realizacji projektów inwestycyjnych i remontowych w 2011 r. w siedzibie głównej i na  Zamku Bolków,
– planów działalności muzeum w 2012 r.
6. Przerwa na kawę.

7. Zwiedzanie wyremontowanego i rozbudowanego gmachu siedziby głównej, dyskusja, wnioski.

Od godz. 15.00 uroczysta konferencja prasowa z udziałem Przewodniczącego i Członków Rady oraz zaproszonych gości (w tym przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, władz i radnych Miasta Jelenia Góra, Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, projektantów i realizatorów projektu modernizacji siedziby głównej muzeum, parlamentarzystów. Przewodników górskich, byłych pracowników). Temat:  Podsumowanie projektu realizowanego przez muzeum p.t. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

POWRÓT