Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

R E G U L A M I N K O N K U R S U „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” w 200. rocznicę urodzin


20 marca 2019

 

I. Temat Konkursu: Stanisław Moniuszko – polski patriota (tradycja narodowa w twórczości Stanisława MONIUSZKI postacie, ubiór, obyczaje, przyroda, architektura)

II. Cel konkursu:

 • zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki,

 • uświadomienie dzieciom i młodzieży polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki oraz Jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji Narodu Polskiego w czasach niewoli i walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora,

 • przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich strojów, które kojarzą się z utworami Stanisława Moniuszki,

 • rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych.

III. Uczestnicy konkursu:

1 grupa — klasy I-III 2 grupa — kl. IV-VI 3 grupa — kl. VII-VIII szkół z Jeleniej Góry czy Powiatu Jeleniogórskiego. Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

Przedmiot konkursu:

Prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi określonemu w punkcie

1. Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

 1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4 (210mm x 297 mm).

 2. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):

  1. tytuł pracy

  2. imię i nazwisko autora

  3. klasa, do której uczęszcza autor

  4. placówka zgłaszająca prace na konkurs – adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne

  5. uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.

 1. Termin dostarczania prac do siedziby organizatora konkursu

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; Tel. 75 645 50 78 do 30 kwietnia 2019.

8. Nagrody i wyróżnienia w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych.

Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji. Kierownik Aneta Sikora–Firszt, tel.: 75 64 550 78; e-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl.

POWRÓT