Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Projekty Dofinansowane ze środków MKDNiS


7 czerwca 2021

Niezmiernie miło nam poinformować, że kolejne dwa nasze projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu!
Krótkie informacje o obu projektach:
1. Wystawa „W cieniu Gór Olbrzymich. Średniowiecze”.
Będzie to pierwsza ekspozycja z zaplanowanego w Muzeum Karkonoskim na najbliższe lata cyklu wystaw, których celem jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy o przeszłości regionu Sudetów Zachodnich, będącego w centrum zainteresowań badawczych oraz kolekcjonerskich naszego Muzeum. Chronologia wystawy zawiera się w szerokich ramach okresu średniowiecza, począwszy od pojawienia się na omawianym terenie osadnictwa słowiańskiego z okresu plemiennego w VIII/IX wieku naszej ery, kończąc na przełomie XV i XVI wieku. Za symboliczną datę graniczną końca średniowiecza na terenie Sudetów Zachodnich i całego Dolnego Śląska, przyjęliśmy rok 1517 i związane z nim wystąpienie Marcina Lutra, zwiastujące początek Reformacji. Zadaniem wystawy jest prezentacja wyjątkowo zróżnicowanej i bogatej kultury materialnej i duchowej, która wykształciła się u podnóża Karkonoszy i Gór Izerskich w średniowieczu. Jej źródłem były w równym stopniu wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Zaś za cechę dominującą należy uznać nacisk, jaki położono na wykorzystanie zasobów naturalnych pobliskich gór. Stąd tak wielkie znaczenie dla rozwoju średniowiecznej Jeleniej Góry i całego regionu miało górnictwo kruszcowe, hutnictwo szkła oraz poszukiwania kamieni szlachetnych.
2. Wystawa „Dawno, niedawno, dzisiaj. Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej. Dzieła dolnośląskich twórców ludowych”.
Ekspozycja związana z 75 rocznicą przybycia powojennych osiedleńców na Dolny Śląsk, poświęcona specyfice tożsamości kultur lokalnych i trwałości kanonu tradycji w okresie minionych ponad siedmiu dekad.
Zasadniczą jej częścią są wielkoformatowe obrazy olejne malarki Wiolety Rzążewskiej, przedstawiające realia bytowania wiejskich wspólnot, inspirowane dawnymi fotografiami z rodzinnych zbiorów artystki. Są wśród nich przedstawienia świąt i codzienności, zawierające uniwersalny przekaz tożsamy z rzeczywistością Dolnego Śląska.
Dopełnieniem wystawy będą materiały audiowizualne i dzieła dolnośląskich artystów wiejskich odnoszące się do fenomenu trwania tradycji przeniesionych po 1945 roku przez członków migrujących wówczas społeczności.
Tematycznie inicjatywa stanowi nawiązanie do zaleceń zawartych w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Rząd RP w 2011 roku.
Ekspozycja realizowana jest przez Muzeum Karkonoskie z udziałem środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Szczegóły i terminy obu wystaw będziemy Państwu podawali na bieżąco.

Na grafice logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

POWRÓT