Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Projekt „Polscy projektanci szkła 1950–2020”


8 września 2020

Projekt „Polscy projektanci szkła 1950–2020” ma na celu zinwentaryzowanie zasobów designu szkła w Polsce po 1950 roku (projektanci, studia projektowe, huty szkła zatrudniające projektantów) oraz zaprojektowanie i uruchomienie portalu www.polscyprojektanciszkla.pl.

Portal ten będzie platformą prezentacji i wymiany informacji dotyczącej polskiego designu szkła. Dysponując odpowiednimi narzędziami, pozwoli projektantom szkła tworzyć, dodawać i modyfikować swoje prezentacje, a użytkownikom korzystać z portalu w sposób dynamiczny, np. dodając wydarzenia związane z designem szkła, komentując wybrane elementy portalu, prezentując swoje zbiory szkła.

Zapewni szybki i łatwy dostęp do bazy danych dokumentujących drogę zawodową projektantów, pomoże też w rozpoznawaniu i identyfikacji prac polskich projektantów szkła.

Portal umożliwi popularyzację polskiego designu (wzornictwa) szkła w kraju i za granicą.

Jak dotąd nie powstało żadne opracowanie porządkujące stan wiedzy o polskim designie szkła, prezentujące polskich projektantów szkła, studia projektowe i huty szkła zatrudniające projektantów. Nieliczne monografie projektantów są wydawane jedynie w przypadku tworzenia wystaw czasowych i przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców.

Ujednoliconych i rzetelnych informacji o polskich projektantach szkła nie można znaleźć nawet w internecie wpisując przykładowe hasła: polscy projektanci szkła, design szkła, wzornictwo szkła w Polsce.

Istnieje ogromne społeczne zapotrzebowanie na stworzenie portalu prezentującego polskich projektantów szkła i ich dorobku. Świadczy o tym powstawanie licznych grup kolekcjonerów powojennego szkła na facebooku, liczne błędy w identyfikacji prac polskich projektantów (zdarza się, że renomowane domy aukcyjne wadliwie przypisują prace Zbigniewowi Horbowemu w celu podniesienia ich wartości), brak możliwości rzetelnej wyceny, coraz wyższe ceny na licytacjach na Allegro za prace polskich projektantów szkła, w wielu przypadkach nie uzasadnione ich wartością artystyczną.

Ponadto brak jest wiedzy o polskich hutach szkła, realizujących projekty zatrudnionych w nich, bądź współpracujących z nimi, projektantów. Huty te, w zdecydowanej większości już zamknięte, były aktywnie zaangażowane w tworzenie historii polskiego wzornictwa szkła.

Projekt „Polscy projektanci szkła1950–2020” jest realizowany przez Fundację Fly with Art w ramach programu MKiDN „Kultura w sieci”, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Wałbrzyską Galerią Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych i Galerią BB.

Projekt graficzny portalu: Przemysław Świda

Architektura portalu: Anita Bialic; współpraca: Edyta Patro

POWRÓT