Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.


1 lipca 2019

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.: Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.

Konserwacja przebiega w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.

I etap projektu zakończył się w listopadzie, a efekt prac konserwatorskich można było podziwiać na czasowej wystawie Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w grudniu 2018 roku.

Projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

oraz w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

  1. Rejestr prac i rzemieślników Johanna Carla Preusslera z huty w Szklarskiej Porębie, MJG 4942/s, 1744-1804 r.
  2. Wzornik szklarski z motywami dekoracyjnymi do rytowania na szkle, MJG 821/s, XVIII w.
  3. Starodruk, książeczka do nabożeństwa, MJG AH 2362, wyd. J.G.Műller, ok 1724 r.

  4. Starodruk, Rerum Frisicarum historia, autore Ubbone Emmio…, MJG AH 4893, Lugduni Batavorum

  5. Starodruk, Stary Testament, MJG AH 4894, 1704 r.

  6. Starodruk, MATTHIAE FABRI/CONCIONUM/OPERIS/TRIPARTITI/PARS AESTIVALIS/DE DOMINICIS…, MJG AH 4897, 1693 r.
  7. Starodruk, Biblia, G.U.V. Cornelius Johan Stern, MJG AH 4899, 1711 r.

  8. Starodruk, CONCORDANTIAE / BIBLIORUM / GERMANICO- / HEBRAICO- / GRAECAE…, MJG AH 4900

  9. Starodruk, Biblia w tłumaczeniu Lutra, MJG AH 4901, 1720 r.

  10. Starodruk, Biblia w tłumaczeniu Lutra, MJG AH 4902

POWRÓT