Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Odznaczenie dla Elizy Szwed


21 października 2020

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej Pani Elizie Szwed. Odznaczenie zostanie wręczone podczas wernisażu wystawy Szkieł z Huty Fritza Heckerta, w piątek (23.10.) o godzinie 16:00.

Eliza Szwed pełni funkcję dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Opracowała autorski program działań kierowanej przez siebie instytucji, gdzie jako główne zadania określono:

– ochronę tradycyjnego dziedzictwa kulturowego

– promocję sztuki wysokiej, w tym szczególnie – muzyki klasycznej:

Objęła skuteczną opieką wiejskich artystów z okolicznych wsi: śpiewaków i twórców plastyki obrzędowej. Reprezentanci Dolnego Śląska z terenu gminy Nowogrodziec należą do wielokrotnych laureatów prestiżowych konkursów tradycji, w tym m.in.: Ogólnopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Działalność ta stanowi wzorcowy przykład realizacji zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Z inicjatywy Elizy Szwed od 11 lat corocznie odbywają się w Nowogrodźcu festiwale muzyki klasycznej pn. Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla. Biorą w nich udział wybitni wykonawcy profesjonalnej sceny muzycznej. Koncerty są realizowane w dawnym poewangelickim kościele, którego adaptacja do celów kulturalnych stanowi jeden z najbardziej udanych przykładów rewitalizacji obiektu zabytkowego na Dolnym Śląsku. Odbywają się tu także koncerty Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantansoraz inne zdarzenia kulturalne.

Eliza Szwed jako pierwsza wprowadziła na terenie swojego działania wysokie standardy pracy kulturalnej, które zaowocowały szeregiem ważnych zjawisk kształtujących nowatorskie wzorce uczestnictwa w kulturze. Z powodzeniem pozyskuje środki z funduszy regionalnych, Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja, której jest menedżerem była w 2014 roku nominowana do nagrody Dolnośląski Klucz Sukcesu. Jest laureatką plebiscytów Gazety Wrocławskiej pt. Osobowość Roku w kategorii KULTURA w latach 2017 i 2019.

POWRÓT