Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Nowa płyta nagrobna Carla Hauptmanna.


25 października 2021

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze we współpracy z komitetem społecznym zorganizowało zbiórkę publiczną, której celem był zakup i montaż nowej płyty nagrobnej w miejscu pochówku Carla Hauptmanna, na cmentarzu przy ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie Dolnej. Wsparcia w formie darowizny udzieliło Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej, Stowarzyszenie Kulturwerk Schlesien.
W tym roku przypada setna rocznica śmierci Carla Hauptmanna, który od 1891 roku mieszkał w Szklarskiej Porębie. Stał się ikoną powstałej dzięki jego charyzmie Kolonii Artystycznej w Szklarskiej Porębie.
Pierwotny nagrobek ufundowany przez przyjaciół Carla Hauptmanna, autorstwa małżeństwa M. i H. Poeltzig w późniejszych latach został zdewastowany. W latach ’80 XX w. poddany rekonstrukcji, obecnie znajduje się na terenie naszego oddziału – Muzeum C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Na cmentarzu umieszczono płytę granitową z inskrypcją w języku polskim, która z biegiem lat uległa dużemu zniszczeniu.
Zebrane środki pozwoliły na wymianę płyty nagrobnej i godne uhonorowanie pochówku Carla Hauptmanna – zasłużonego dla Szklarskiej Poręby i regionu pisarza oraz miłośnika Karkonoszy, w setną rocznicę Jego śmierci. Płytę odsłonięto w obecności Burmistrza Szklarskiej Poręby – Mirosława Grafa, Pełnomocnika Premiera Saksonii – dr. Jensa Baumanna, Przewodniczącego Stowarzyszenia VSK Schlesien – Christophera Schmidt-Münzberga.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom, których praca pozwoliła ocalić pamięć o pisarzu.

POWRÓT